Szkody komunikacyjne

Jeżeli byłeś uczestnikiem wypadku lub twój samochód został uszkodzony lub skradziony, skorzystaj z poniższych informacji aby szybko uzyskać potrzebne Ci wsparcie. 

 

Zgłoszenie szkody +48 22 45 45 500

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pamiętaj

W przypadku ubezpieczenia innego niż Greenval powiadom również o szkodzie swojego ubezpieczyciela zgodnie z danymi kontaktowymi na polisie ubezpieczeniowej

ZDARZENIA W KTÓRYCH SPRAWCĄ JEST INNY POJAZD, OSOBA LUB ZWIERZĘ.

W przypadku wszelkiego rodzaju szkód, za których powstanie odpowiadają inne osoby zawsze pamiętaj o spisaniu oświadczenia w którym będą podane:

 • data i miejsce zdarzenia (dokładny adres)
 • szczegółowe dane dotyczące przebiegu zdarzenia (co się stało, gdzie i w jaki sposób)
 • dane sprawcy zdarzenia (imię i nazwisko, dane adresowe, nr polisy, nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego)

 

WSPÓLNE OŚWIADCZENIA O ZDARZENIU DROGOWYM

Pamiętaj!!!

W każdej z ww. sytuacji wykonaj na miejscu szkody dokumentację zdjęciowa bezpośrednio po powstaniu szkody lub jej zauważeniu. Pozwala to często uniknąć kwestii spornych przy wypłacie odszkodowania.

ùtr bis

 • Zgłoś zdarzenie na policję w przypadku gdy:

  okoliczności powstania szkody wskazują na możliwość popełnienia przestępstwa np. akt wandalizmu, porysowanie pojazdu ostrym przedmiotem, próba włamania, kradzież pojazdu, ucieczka sprawcy z miejsca szkody

  pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji ze zwierzęciem o ile nie zostało uzyskane pisemne oświadczenie osoby ponoszącej odpowiedzialność za to zwierzę

  pojazd został uszkodzony poprzez wjechanie w uszkodzoną część nawierzchni drogi (dodatkowo wykonaj zdjęcia pokazujące uszkodzoną część drogi oraz charakterystycznych elementów otoczenia np.: nazwa ulicy z numerem, słupek drogowy, znaki drogowe lub budynki)

  w wyniku wypadku została ranna jakakolwiek osoba

 • W przypadku kradzieży pojazdu należy:

  dokonać niezwłocznie zgłoszenia na policję i nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o kradzieży

  powiadomić Arval w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o kradzieży

   

  Nie dotrzymanie tych terminów może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

  Pamiętaj!!!

  W przypadku gdy nie posiadasz ubezpieczenia Greenval powiadom również swojego ubezpieczyciela.