Home > O Arval > About Arval > Company data

Company data

Dane spółki

Arval Service Lease Polska sp. z o.o.
ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000029819
NIP: 521-30-33-865
REGON: 016096737
Kapitał Zakładowy: 11.500.000 PLN
Nr rachunku bankowego: PL 04 1600 1127 0003 0127 6484 1001, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.