Umowa i jej modyfikacje

Umowa i jej modyfikacje

JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO:

 1. Do użytkowania samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta (terminowe wykonywanie przeglądów/ napraw).
   
 2. Ubezpieczenia pojazdu, o ile nie został ubezpieczony przez Arval
 • ubezpieczenie powinno obejmować polisę OC i AC
 • szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego
 • polisa ubezpieczeniowa zawierana jest na 12 miesięcy, po tym okresie należy ją wznowić lub jeden dzień przed terminem zakończenia ubezpieczenia wypowiedzieć ją i zmienić ubezpieczyciela
 • przy ubezpieczeniu pojazdu w TU Greenval polisy wznawiane są automatycznie i są do pobrania w aplikacji MyArval (link do aplikacji), w przypadku innych towarzystw ubezpieczeniowych w celu otrzymania wznowionej polisy należy kontaktować się bezpośrednio ze swoim ubezpieczycielem
 • towarzystwem ubezpieczeniowym preferowanym przy ubezpieczaniu pojazdów w Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. jest TU Greenval które stworzyło preferencyjny pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych dedykowane specjalnie dla klientów flotowych, instytucjonalnych (link do OWU AC Greenval).

 

DODATKOWO

Samochód nie może brać udziału w wyścigach, imprezach sportowych.

Nie możesz w stosunku do samochodu dokonywać czynności:

 • rozporządzających ( sprzedaż, darowizna, przewłaszczenie),
 • obciążających (np. zastaw),
 • o charakterze obligacyjnym (np. najem, podnajem, dzierżawa)

 

UBEZPIECZENIE

 

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Greenval to proste i wygodne rozwiązanie stworzone specjalnie dla Klientów flotowych, obejmujące ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), auto casco (AC) i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Charakteryzuje się ono elastycznością pozwalającą dopasować formę ochrony ubezpieczeniowej do polityki flotowej Klienta i niesie ze sobą wiele korzyści operacyjnych.

Ubezpieczyciel, irlandzka firma Greenval Insurance DAC, należy do Grupy BNP Paribas i jest preferowanym dostawcą produktów ubezpieczeniowych dla całej Grupy Arval. W Polsce Greenval jest reprezentowany przez swojego agenta, Fleet Insurance Services Sp. z o.o.

 

Left column
ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU DORADZTWO

UBEZPIECZENIE GREENVAL: KORZYŚCI DLA FIRMY

 • Miesięczna składka wliczona w czynsz (jedna faktura)
 • Składka płatna proporcjonalnie do okresu wynajmu samochodu
 • Możliwość wyboru wysokości franszyzy redukcyjnej oraz integralnej
 • Cykliczne raporty szkodowości we flocie Klienta
 • Konsulting w zakresie działań obniżających szkodowość
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia Auto Casco
Right column
DORADZTO FLOTOWE

UBEZPIECZENIE GREENVAL: KORZYŚCI DLA FIRMY

 • Certyfikaty polis OC dostępne w aplikacji MyArval Mobile
 • Szybkie i bezpłatne wystawienie Zielonej Karty a także doubezpieczenie pojazdu w zakresie AC na wyjazdy zagraniczne
 • Uproszczony proces likwidacji szkód
 • Ograniczony stopień zaangażowania w proces naprawy pojazdu

OBSŁUGA TECHNICZNA

arval zapewnia świadczenie usług serwisowych w zakresie niezbędnym do użytkowania samochodu, które sa zgodne z przepisami prawa i wskazaniami producenta.

serwis

 

MODYFIKACJE KONTRAKTU

Modyfikacja   kontraktu   jest   zmianą   miesięcznej   opłaty   z   tytułu   czynszu  przeszacowanej  w  oparciu  o  zmianę  parametrów  takich  jak  roczny  przebieg  i  długość  trwania  kontraktu.

Arval  na  podstawie  informacji  na  temat  rzeczywistych  oraz  zakontraktowanych  przebiegów  pojazdów rekomenduje    swoim    Klientom    przeprowadzenie    modyfikacji    kontraktu. Arval   nie   rekomenduje   modyfikowania   kontraktów   krótszych   niż   6   miesięcy   (zbyt   krótki   okres   na wyciągniecie   wniosków   o   realnym   przebiegu),   których   pozostały   termin   do   zakończenia   umowy   nie przekracza 6 miesięcy lub różnica przebiegu zakontraktowanego i rzeczywistego wynosi mniej niż 15%. W zależności od wyniku analizy Arval może zaproponować modyfikację przebiegu, okresu użytkowania lub obydwu parametrów. W   zależności  od   sposobu modyfikowania parametru miesięczna kwota czynszu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Modyfikacja odnosi się  wyłącznie  do przyszłości. Oznacza to, że stawki oraz warunki (przebieg, okres) zostaną zmienione od następnego miesiąca po dacie wprowadzenia modyfikacji. Różnica między przebiegiem zafakturowanym, a rzeczywistym do dnia wprowadzenia modyfikacji zostanie rozliczona za pomocą stawek „+km”, „-km”. Jeżeli, Klient przejechał więcej kilometrów niż wynikało to z kontraktu zapłaci na rzecz Arval opłatę równą różnicy między przebiegiem  rzeczywistym, a kontraktowym pomnożoną  przez stawkę  „+km”. Jeżeli, Klient przejechał mniej kilometrów niż wynikało to z kontraktu Arval zapłaci na rzecz Klienta opłatę równą różnicy między przebiegiem kontraktowym, a rzeczywistym pomnożoną przez stawkę „-km”.