Polityka Plików Cookie

Polityka Plików Cookie 

Firma Arval Service Lease Polska („Arval”) jest zaangażowana na rzecz świadczenia najwyższej jakości usług na Państwa rzecz i pragnie utrzymać zaufanie, którym obdarzają nas Państwo.

W związku z tym Arval stara się chronić Państwa dane podczas korzystania przez Państwa z usług Arval. Poza tym cała Grupa przyjęła rygorystyczne zasady w celu ochrony Państwa danych.

W rezultacie pragniemy zapewniać Państwu przejrzyste informacje o sposobie umieszczania plików cookie z naszej witryny internetowej i/lub aplikacji mobilnej („Witryna Internetowa” i/lub „Aplikacja”) na Państwa urządzeniu, a także o korzystaniu z tych plików cookie i przechowywaniu ich. Niniejsza Polityka Plików Cookie objaśnia również czym są pliki cookie, jak również przedstawia dostępne możliwości w zakresie zarządzania plikami cookie lub usuwania ich.

1. Co to jest plik cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, graficzne lub pliki programów, które są umieszczane i przechowywane na Państwa urządzeniu w momencie uzyskania dostępu do naszej Witryny Internetowej i/lub korzystania z naszej Aplikacji. Termin „plik cookie” zastosowany w niniejszej polityce należy rozumieć szeroko i może on dotyczyć również alternatywnych technologii do przechowywania informacji na Państwa urządzeniu (takich jak pliki cookie Flash, fingerprinting, niewidoczne piksele, HTML5 localStorage, tokeny itp.), w zależności od tego, z jakiego urządzenia Państwo korzystają. Termin „urządzenie” stosowany w niniejszej Polityce Plików Cookie dotyczy komputerów, smartfonów, tabletów oraz wszelkich innych urządzeń używanych w celu uzyskania dostępu do Internetu.

 

Pliki cookie pełnią różne przydatne funkcje, takie jak:

 

 • uwierzytelnianie i identyfikowanie Państwa na naszej Witrynie Internetowej i/lub w Aplikacji w celu zapewnienia Państwu wymaganych usług;
 • poprawa bezpieczeństwa Witryny Internetowej i/lub Aplikacji, w tym zapobieganie nieuczciwemu korzystaniu z danych logowania oraz chronienie danych użytkownika przed nieupoważnionym dostępem;
 • przesyłanie Państwu spersonalizowanych reklam, w szczególności na podstawie historii przeglądania i Państwa preferencji internetowych;
 • zapamiętywanie informacji, które udostępnili nam Państwo (np. automatyczne uzupełnianie formularzy informacjami, które podali nam Państwo wcześniej, tak aby umożliwić szybsze logowanie się);
 • monitorowanie Państwa preferencji i ustawień dotyczących korzystania z naszej Witryny Internetowej i/lub Aplikacji (np. języka, strefy czasowej itp.);
 • monitorowanie korzystania przez Państwa z naszej Witryny Internetowej i/lub Aplikacji w celu ich usprawnienia;
 • poprawa Państwa doświadczeń podczas używania Witryny Internetowej i/lub Aplikacji poprzez adaptację i dostosowanie treści na Witrynie Internetowej i/lub w Aplikacji do Państwa zainteresowań oraz udostępnianie Państwu odpowiednich reklam i treści BNP Paribas na witrynach internetowych i w aplikacjach nienależących do BNP Paribas.

 

2. Jakiego rodzaju informacje mogą być przechowywane w pliku cookie?

 

Informacje przechowywane w plikach cookie na Państwa urządzeniu mogą dotyczyć następujących kwestii, z zastrzeżeniem okresu ich przechowywania:

 • witryn internetowych, które odwiedzili Państwo korzystając z danego urządzenia;
 • klikniętych przez Państwa reklam;
 • rodzaju stosowanej przez Państwa przeglądarki;
 • Państwa adresu IP;
 • oraz wszelkich innych informacji, które udostępnili Państwo na naszej Witrynie Internetowej i/lub w Aplikacji.

 

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe. Jeżeli korzystamy z plików cookie, które zbierają Państwa dane osobowe, zbieranie takich danych jest przedmiotem naszej Informacji o Ochronie Danych [https://www.arval.pl/en-pl/public/data-protection-notice].

 

3. Jakiego rodzaju pliki cookie stosujemy?

 

3.1 Niezbędne pliki cookie (obowiązkowe)

Te pliki cookie mają zasadnicze znaczenie dla należytego funkcjonowania Witryny Internetowej lub Aplikacji i nie można wyłączyć ich z naszego systemu.

Mogą one obejmować na przykład pliki cookie, które zbierają identyfikator sesji i dane uwierzytelniające, pliki cookie, które umożliwiają personalizację interfejsu Witryny i/lub Aplikacji (na przykład wybór języka lub prezentacji usługi), albo niektóre pliki cookie do pomiaru liczby odwiedzin.

 

Ta kategoria obejmuje również pliki cookie umożliwiające nam wypełnianie naszych zobowiązań prawnych, w tym zapewnienie bezpiecznego środowiska online (np. wykrywanie wielokrotnych nieudanych prób logowania w celu uniemożliwienia nieupoważnionego dostępu do Państwa konta).

 

3.2 Funkcjonalne pliki cookie (wymagające Państwa zgody)

Te pliki cookie umożliwiają nam [i naszym partnerom] personalizację i oferowanie treści oraz funkcji Witryny Internetowej i/lub Aplikacji (a w szczególności wyświetlanie naszych produktów i usług). Służą one do usprawniania naszej Witryny i/lub Aplikacji oraz poprawy Państwa doświadczenia jako użytkownika.

 

3.3. Wydajnościowe pliki cookie (wymagające Państwa zgody)

Te pliki cookie umożliwiają nam [i naszym partnerom] zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy docierają na naszą Witrynę i/lub do Aplikacji, mierzenie liczby osób odwiedzających naszą Witrynę Internetową i/lub Aplikację, ale także analizowanie sposobu przeglądania Witryny Internetowej i/lub Aplikacji przez użytkowników albo odtworzenie ich podróży.

W ten sposób możemy usprawniać sposób działania naszych Witryn i/lub Aplikacji poprzez zapewnienie na przykład, że użytkownicy łatwo znajdują to, czego szukają.

Takie pliki cookie mogą nie wymagać uzyskania zgody, jeżeli są potrzebne wyłącznie do celów funkcjonowania Witryny / Aplikacji zgodnie z ppkt. 3.1.

W innym razie wymagają one zgody, jak wskazano w niniejszym ppkt. 3.3.

 

Okres ważności tych plików cookie wynosi [24] miesiące.

 

3.4. Celowane, reklamowe i monitorujące pliki cookie (wymagające Państwa zgody)

Są to inne kategorie plików cookie używane do proponowania Państwu reklam.

 

Informacje uzyskane przy pomocy reklamowych plików cookie są często udostępniane naszym partnerom poprzez korzystanie z plików cookie stron trzecich. Więcej informacji o tych partnerach przedstawiono w pkt. 4 niniejszej Polityki Plików Cookie.

 

- Spersonalizowane reklamowe pliki cookie

Te pliki cookie są stosowane do przedstawiania Państwu reklamy dopasowanej do Państwa i Państwa zainteresowań. Rejestrują one Państwa wizytę na naszej Witrynie Internetowej i/lub w Aplikacji, odwiedzane strony oraz użyte linki. Arval [i nasi partnerzy] korzystają z tych informacji w celu personalizacji swojej Witryny i/lub Aplikacji oraz przedstawianej reklamy, o ile taka jest, z uwzględnieniem Państwa obszarów zainteresowań.

 

Mogą być one również wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam naszych produktów na innych stronach, do pomiaru efektywności kampanii reklamowej, do ograniczenia częstotliwości dystrybucji (czyli ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy), reklamy afiliowanej, wykrywania oszustw związanych z kliknięciami, badań rynku, usprawniania produktów, redukowania liczby błędów w oprogramowaniu (debugging).

 

- Niespersonalizowane reklamowe pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają nam [i naszym partnerom] wyświetlanie reklam, które nie są spersonalizowane z uwzględnieniem Państwa profilu. Mogą być one wykorzystywane wyłącznie do pomiaru efektywności kampanii marketingowej.

 

- Geolokalizacyjne reklamowe pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają nam [i naszym partnerom] przedstawianie Państwu spersonalizowanej reklamy na podstawie Państwa lokalizacji (reklama geolokalizowana).

 

3.5. Pliki cookie mediów społecznościowych i treści streamingowych (wymagające Państwa zgody)

Pliki cookie mediów społecznościowych

Te pliki cookie umożliwiają nam [i naszym partnerom] udostępnianie Państwu informacji przy pomocy sieci społecznościowych stosowanych na naszej Witrynie Internetowej i/lub w Aplikacjach.

Wyświetlanie tego typu treści na naszej Witrynie Internetowej i/lub w Aplikacjach udostępnia używanym sieciom społecznościowym informacje dotyczące przeglądania przez Państwa naszych Witryn / Aplikacji.

- Pliki cookie treści streamingowych

Te pliki cookie umożliwiają nam [i naszym partnerom] oferowanie Państwu przeglądania na naszej Witrynie Internetowej i/lub w Aplikacji treści hostowanych na witrynie zewnętrznej.

Wyświetlanie tego typu treści na naszej Witrynie Internetowej i/lub w Aplikacjach obejmuje udostępnianie stronie hostującej informacji dotyczących przeglądania przez Państwa naszych Witryn / Aplikacji.

W pkt. 4 niniejszej Polityki Plików Cookie przedstawiono dodatkowe informacje o partnerach, jak również wyjaśniono, w jaki sposób mogą Państwo skonfigurować swoje preferencje.

 

4. W jaki sposób mogą Państwo zarządzać plikami cookie?

 

W celu wyrażenia zgody na stosowanie przez nas pewnych kategorii plików cookie, jak wskazano w niniejszej Polityce Plików Cookie, mogą Państwo zaznaczyć pola wyboru w naszym narzędziu do określania preferencji w zakresie plików cookie, które dostępne jest pod adresem [proszę wstawić link]. Mogą Państwo zmienić swoje preferencje, wycofać swoja zgodę lub udzielić jej ponownie w dowolnym momencie.

 

Należy zauważyć, że nie potrzebujemy Państwa zgody na używanie niezbędnych plików cookie, które są bezwzględnie konieczne do celów działania danej Witryny Internetowej i/lub Aplikacji i dlatego opcja „niezbędne pliki cookie” jest z góry zaznaczona w narzędziu do wyboru preferencji dotyczących plików cookie i nie jest opcją wybieralną.

 

Warto również zauważyć, że odmawiając przyjęcia pewnych plików cookie (np. plików cookie preferencji) mogą Państwo uniemożliwić nam optymalizację Państwa doświadczenia na naszej Witrynie Internetowej i/lub w Aplikacji i w rezultacie niektóre ich części mogą nie działać idealnie.

 

Domyślnie dokonane przez Państwa wybory dotyczące plików cookie są zapisywane na okres maksymalnie 6 miesięcy. Jeżeli zmienią Państwo swoją decyzję dotyczącą preferencji w zakresie plików cookie, mogą Państwo zaktualizować swój wybór w dowolnym momencie pod tym adresem [https://www.arval.pl/en-pl/public/cookie-policy]

Cookies Settings

. Będą Państwo proszeni o dokonanie ponownego wyboru co 6 miesięcy.

 

5. Kto umieszcza pliki cookie na Państwa urządzeniu (tj. Arval czy partner)?

 

Jeżeli wybiorą Państwo rodzaje plików cookie, które mogą być umieszczane na Państwa urządzeniu, takie pliki cookie mogą być umieszczane bezpośrednio przez nas lub przez jednego z naszych partnerów.

 

Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że jeżeli zezwolą Państwo na umieszczenie pewnych tak zwanych plików cookie „stron trzecich” na swoim urządzeniu, nasi partnerzy będą mieli również możliwość uzyskania dostępu do informacji, jakie zawierają te pliki cookie (takich jak na przykład dane statystyczne dotyczące przeglądania przez Państwa witryn internetowych, jeżeli zezwolą Państwo na analityczne pliki cookie stron trzecich) zgodnie z naszą informacją o ochronie danych i informacjami o ochronie danych naszych partnerów.

 

 

Źródło pliku cookie

Cel

Więcej informacji

Lista plików cookie partnera używanych na Witrynie

Okres zachowania plików cookie przez naszego partnera

Google

 

Google Analytics to narzędzie do pomiaru liczby odwiedzin, które umożliwia nam lepsze zrozumienie zachowania osób odwiedzających nasza Witrynę. Pliki cookie Google Analytics umożliwiają zbieranie informacji i generowanie raportów zawierających dane statystyczne odnoszące się do korzystania z witryny, przy czym Google nie identyfikuje poszczególnych odwiedzających.

 

 

 

 

Więcej informacji o tych plikach cookie przedstawiono na witrynie internetowej Google, dostępnej pod linkiem: https://policies.google.com/privacy

Jeżeli korzystają Państwo z przeglądarki internetowej, mogą Państwo również użyć narzędzia dostępnego pod tym linkiem w celu wyłączenia Google Analytics:

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=fr

 

Pliki cookie Google Analytics

 

730 dni

Facebook

 

Nasza Witryna korzysta z technologii oferowanych przez firmę Facebook. Gdy odwiedzają Państwo naszą Witrynę, Facebook umieszcza pliki cookie na Państwa urządzeniu i zbiera powiązane informacje o urządzeniu i Państwa działaniach, co nie wymaga podejmowania przez Państwa żadnych czynności. Dzieje się tak bez względu na to, czy mają Państwo konto na Facebooku i czy są Państwo zalogowani, czy nie.

Więcej informacji o tych plikach cookie przedstawiono na witrynie internetowej Facebook, dostępnej pod linkiem:

https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/

 

 

Używane przez firmę Facebook do celów dostawy szeregu produktów reklamo­wych.

365 dni

[inne]