Home > Ambasador Bezpieczeństwa

Ambasador Bezpieczeństwa

Zostań ambasadorem bezpieczeństwa Arval

Patrzysz w lusterka, zachowujesz bezpieczną odległość, unikasz zdarzeń drogowych? Przyłącz się do naszej akcji!

Zachowaj 12 miesięcy bezszkodowej jazdy, w finale przedstaw pomysł na akcję poprawiającą bezpieczeństwo na drogach.

 

Dołącz do grona bezpiecznych kierowców Arval
i jedź bezpiecznie po nagrody!

ZASADY

Najważniejszym zadaniem Uczestników konkursu jest prowadzenie pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób odpowiedzialny z zachowaniem należytej ostrożności skutkujące poprawą bezpieczeństwa na drogach oraz obniżeniem ilości zdarzeń z udziałem samochodu. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

ETAP 1

W okresie od 20 stycznia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. (12 kolejnych miesięcy) zadaniem uczestnika jest bezszkodowe prowadzenie powierzonego mu pojazdu tak, aby nie doszło do żadnego zdarzenia z udziałem samochodu skutkującego uszkodzeniem samochodu uczestnika lub/i innego przedmiotu lub/i osoby

Uwaga: jeśli na samochodzie użytkowanym przez Uczestnika znajdują się niezgłoszone uszkodzenia powstałe przed rozpoczęciem I etapu konkursu, Uczestnik zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie do Organizatora.

ETAP 2

Po weryfikacji zdarzeń szkodowych i kwalifikacji do kolejnego etapu konkursu, zadaniem uczestników będzie dokończyć hasło na stronie Arval:

„Arval może wpływać na poprawę bezpieczeństwa na drodze poprzez...”

 

NAGRODY

W dniu 26 marca 2018 roku najlepszemu z uczestników konkursu przyznamy prestiżowy tytuł „Ambasadora Bezpieczeństwa Arval”.

Dla trzech finalistów konkursu przewidzieliśmy następujące nagrody:

1 MIEJSCE voucher biura podróży o wartości 5 000 PLN
2 MIEJSCE voucher biura podróży o wartości 2 000 PLN
3 MIEJSCE voucher biura podróży o wartości 1 000 PLN
Partnerem akcji jest Greenval Insurance DAC z siedzibą w Irlandii Greenval Insurance DAC

REGULAMIN

Wszystkich uczestników prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który jest dostępny w linku poniżej.

Pobierz regulamin konkursu PL

INFORMACJE O ORGANIZATORZE

Organizatorem konkursu jest Arval Service Lease Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029819, o kapitale zakładowym w wysokości 11 500 000.00 zł, posiadająca numer statystyczny REGON 016096737 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213033865 zwana dalej „Organizatorem”. Partnerem Konkursu jest Greenval Insurance DAC z siedzibą w Dublinie, Irlandia Trinity Point Leinster Street South 10-11, 00-002 Dublin, zarejestrowana pod numerem 432783.