Home > AMO > Barometr flotowy

Barometr flotowy

Barometr Flotowy

Barometr Flotowy to coroczny raport przygotowywany na podstawie odpowiedzi uzyskanych od 4 tys. respondentów

fleet menedżerów i osób administrujących flotami, zatrudnionych w firmach korzystających z samochodów służbowych w Unii Europejskiej.

Badanie prowadzone przez Corporate Vehicle Observatory jest całkowicie niezależne,

ma na celu opracowanie statystyk ukazujących strukturę flot w poszczególnych krajach

oraz perspektywy rozwoju rynku i pojawiające się na nim trendy,

w tym związane z przemiesczeniem się i mobilnością pracowników.

_

Barometr Flotowy 2019

Pobierz raport