Home > Arval Dolacza Do Sojuszu Maas Alliance

Arval dołącza do sojuszu MaaS Alliance

Arval dołącza do sojuszu MaaS Alliance

czwartek, Lipiec 25, 2019

Arval, wiodący dostawca kompleksowych usług leasingowych, zaangażowany we wdrażanie innowacji w sektorze mobilności, dołącza do europejskiego sojuszu MaaS (ang. Mobility as a Service – mobilność jako usługa). MaaS Alliance to partnerstwo publiczno-prywatne, którego celem jest wypracowanie wspólnego podejścia do mobilności jako usługi, w ramach jednego spójnego systemu, poprzez integrację różnych usług transportowych, dostępnych na żądanie.

Sojusz MaaS Alliance zrzesza około 75 członków: instytucji publicznych, przedsiębiorstw, jak również start-upów i przedstawicieli miast, zainteresowanych tworzeniem zintegrowanych rozwiązań, ułatwiających szybkie i sprawne poruszanie się po mieście. Usługa mobilności według MaaS to jeden, zaawansowany technologicznie system, który daje użytkownikowi łatwy i szybki dostęp do różnych środków transportu, m.in. komunikacji miejskiej, car sharingu, taksówek, wynajmu samochodów, rowerów czy skuterów.

Osiągnięcia te mają przyczynić się do utworzenia jednolitego, otwartego rynku usług transportowych, a w konsekwencji do pełnego wdrożenia mobilności jako usługi, w Europie i poza nią.

Jako jeden z kluczowych podmiotów na europejskim rynku usług związanych z mobilnością, Arval od lat wdraża usługi transportowe, które w założeniu mają spełnić wszystkie potrzeby użytkownika. Współpraca z MaaS Alliance wpisuje się więc w strategię firmy i jest dla Arval powodem do dumy.

W ostatnich latach nowe technologie znacząco wpłynęły na sposób, w jaki Europejczycy podchodzą do mobilności. Użytkownicy samochodów, w tym nasi klienci – zarówno duże korporacje, małe firmy, jak i osoby fizyczne – coraz chętniej korzystają z proekologicznych rozwiązań cyfrowych. W tym kontekście, z wielką przyjemnością ogłaszamy naszą współpracę z MaaS Alliance. Cieszymy się, że razem z innymi europejskimi podmiotami i miastami, będziemy wytyczać drogę nowoczesnej mobilności – mówi Alain Van Groenendael, prezes zarządu i dyrektor generalny Arval.

Jesteśmy zachwyceni rozpoczęciem współpracy z Arval. Wierzymy, że stworzenie ekosystemu, który łączy różne podmioty zaangażowane w dążenie do tego samego celu, to kluczowy krok w kierunku zapewnienia przyszłości dla sektora mobilności – mówi Jacob Bangsgaard, prezes MaaS Alliance.

 

O Maas Alliance:

Sojusz na rzecz mobilności jako usługi (MaaS), koordynowany przez ERTICO-ITS Europe, jest partnerstwem publiczno-prywatnym, który kładzie fundamenty pod otwarty rynek nowych usług mobilnych, skupiających się na potrzebach użytkowników. Model MaaS łączy wiele usług transportowych, dostępnych na żądanie, w jeden spójny system, z którego mogą korzystać zarówno dostawcy usług, jak i podróżujący.

MaaS Alliance i jego członkowie pracują nad stworzeniem prawdziwie płynnego i łatwego w obsłudze ekosystemu dla zaawansowanych usług mobilnych, zorientowanych na użytkownika. MaaS Alliance jest wiodącą, międzynarodową społecznością, gromadzącą podmioty kluczowe dla ekosystemu transportowego – władze publiczne, start-upy, integratorów systemów i dostawców usług – zarówno firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i nowych graczy. Sojusz wspiera roaming i skalowalność usług w modelu MaaS, w celu stworzenia spójnego systemu, działającego bez ograniczeń w Europie i poza jej granicami.

 

 

Kontakt:

Agnieszka Goworek  – agnieszka.goworek@arval.pl – +48 22 45 45 500

 

O Arval:

Firma Arval powstała w 1989 roku i jest w pełni własnością BNP Paribas. Arval specjalizuje się w leasingu pojazdów z pełną obsługą; oferuje swoim klientom – dużym przedsiębiorstwom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorcom oraz wolnym zawodom – dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania, optymalizujące przemieszczanie się pracowników i outsourcing ryzyka związanego z zarządzaniem flotą. W ostatnim czasie Arval uruchomił ofertę również dla klientów indywidualnych. Specjalistyczne doradztwo oraz jakość obsługi, które stanowią podstawę obietnicy Arval wobec klientów, zapewnia ponad 7 000 pracowników w 29 krajach. Łączna flota leasingowana przez Arval składa się z 1 193 910 pojazdów na całym świecie (grudzień 2018 r.). Arval jest członkiem założycielem sojuszu Element-Arval Global Alliance. Jest to najdłużej działający sojusz strategiczny w branży i światowy lider w zarządzaniu flotą ponad 3 mln pojazdów w 50 krajach. W ramach organizacyjnych BNP Paribas, Arval prowadzi działalność w pionie podstawowej bankowości detalicznej.

www.arval.com

 

O BNP Paribas:

BNP Paribas jest czołowym bankiem europejskim o zasięgu międzynarodowym. Jest obecny w 73 krajach i zatrudnia ponad 196 000 pracowników, w tym ponad 149 000 w Europie. Grupa zajmuje kluczowe pozycje w trzech głównych rodzajach działalności: rynki krajowe i międzynarodowe usługi finansowe (ang. Domestic Markets and International Financial Services), gdzie sieci banków detalicznych i usług finansowych obsługuje pion bankowości i usług detalicznych (ang. Retail Banking & Services) oraz bankowość dla przedsiębiorstw i instytucji (ang. Corporate & Institutional Banking), która obsługuje dwie franczyzy: klientów korporacyjnych i inwestorów instytucjonalnych.

Grupa pomaga swoim klientom (osobom fizycznym, stowarzyszeniom społecznym, przedsiębiorcom, małym
i średnim przedsiębiorstwom, korporacjom oraz klientom instytucjonalnym) w realizacji ich projektów dzięki szerokiemu wachlarzowi rozwiązań: od finansowania, przez inwestycje i oszczędności po ochronę ubezpieczeniową. W Europie Grupa działa na czterech rynkach krajowych (w Belgii, Francji, we Włoszech i w Luksemburgu), a BNP Paribas Personal Finance jest europejskim liderem w kredytach konsumpcyjnych. BNP Paribas rozwija swój zintegrowany model bankowości detalicznej w krajach śródziemnomorskich, w Turcji i w Europie Wschodniej, posiada także szeroką sieć w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W bankowości dla przedsiębiorstw
i instytucji oraz działalności w zakresie międzynarodowych usług finansowych BNP Paribas również zajmuje czołowe miejsce w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej i szybko rośnie w krajach Azji i Pacyfiku. 

www.bnpparibas.com

Press contact

Kontakt prasowy

Informacje dla mediów:
Telefon 
+48 22 45 45 500