Home > Arval Wprowadza Integral Fleet

ARVAL WPROWADZA „INTEGRAL FLEET”

ARVAL WPROWADZA „INTEGRAL FLEET”

środa, Maj 10, 2017

INTERNETOWA PLATFORMA DO STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA FLOTĄ DLA KLIENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z WIELOMA LEASINGODAWCAMI, ZAPEWNIAJĄCA ANALITYCZNY OBRAZ GLOBALNEJ FLOTY

Arval, wiodący dostawca usługi wynajmu długoterminowego, wprowadza internetową platformę do raportowania Integral Fleet. Dzięki niej menedżerowie floty, współpracujący z wieloma dostawcami, będą mogli w jednym miejscu, w szybki i łatwy sposób, sprawdzić najważniejsze dane dot. zarządzanych przez siebie flot.  

BEZPRECEDENSOWA INICJATYWA W BRANŻY LEASINGOWEJ

Dostęp do danych w jednym miejscu oznacza, że zarządzający flotą nie będą musieli każdorazowo agregować informacji z różnych źródeł. To pozwoli na oszczędność czasu oraz łatwiejsze podejmowanie strategicznych decyzji z uwzględnieniem kluczowych aspektów całej floty, bez względu na to, skąd będą pochodziły zamówione usługi.

Integral Fleet pozwala menedżerom na przegląd swoich flot, w oparciu o cztery Kluczowe Wskaźniki Wyników (KPI):

  • Flota: aktywne pojazdy, dostawy, zwroty i planowane zwroty
  • Wydatki: łączne, wpływy, wydatki i na koniec umowy
  • Wykorzystanie: zmiany warunków umownych, flot i odchyleń od umów
  • Emisja zanieczyszczeń i Odpowiedzialność Społeczna Przedsiębiorstwa

Platforma Integral Fleet będzie sukcesywnie wdrażana, przez cały 2017 rok, we wszystkich krajach, w których Arval prowadzi działalność. Usługa będzie udostępniana klientom krajowym i międzynarodowym.

NARZĘDZIE PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKA

Dzięki przyjaznej dla użytkownika i intuicyjnej ergonomii Integral Fleet, zarówno wprowadzanie danych, jak i generowanie raportów strategicznych jest łatwe i szybkie.

Klient Arval, który miał możliwość przetestowania usługi na etapie pilotażowym, zauważył: „Jako usługobiorcy przyjmujemy tę inicjatywę z dużym entuzjazmem. Mamy nadzieję, że inne firmy leasingowe będą wspierać tę inicjatywę, aby zarówno klienci końcowi, jak i branża flotowa, jako całość mogła z niej korzystać. Możliwość uproszczenia mojej sprawozdawczości i zapewnienia większej standaryzacji danych oraz przejrzystości na wielu rynkach i wśród wielu partnerów postrzegam, jako wielką wartość dodaną pod względem świadczenia usług flotowych i zarządzania nimi”.

Reagujemy na zmieniające się potrzeby klientów – komentuje wypowiedź Philippe Bismut, Prezes Arval. – Platforma Integral Fleet to dla każdego, kto współpracuje z wieloma dostawcami, najlepszy sposób uwolnienia pracowników zarządzających flotą od nadmiaru obowiązków nieprowadzących do tworzenia dodatkowej wartości oraz umożliwienia dokładnego przeanalizowania ich całej floty dla podjęcia właściwych decyzji – dodaje Bismut.

STANDARYZOWANE I ZABEZPIECZONE ROZWIĄZANIE

Platforma Integral Fleet spełnia wszystkie niezbędne wymogi z punktu widzenia prawa o konkurencji i ustawy o ochronie danych. Jest prowadzona, konserwowana i zarządzana przez niezależnego dostawcę usług informatycznych. Gdy klient zażyczy sobie wprowadzenia danych na platformę, leasingodawcy klienta mają bezpośredni dostęp do Integral Fleet i mogą wprowadzić swoje dane flotowe. Dane i raporty dostępne są wyłącznie dla klientów. Ani Arval, ani inni leasingodawcy nie mają dostępu do danych ani do widoku skonsolidowanego.

W obecnej sytuacji Arval oczekuje, że z chwilą wniosku klienta o wprowadzenie danych na platformę inni leasingodawcy dołożą wszelkich starań, by wygenerować i wprowadzić dane w przewidzianym terminie oraz zapewnić klientom dostarczenie danych jak najlepszej jakości. W tym celu Arval ustalił zestandaryzowany zestaw danych, który jest już w dużej mierze dostępny przy wykorzystaniu różnych narzędzi sprawozdawczych obecnych na rynku. Tym samym Arval zapewnił, że klienci otrzymają to, czego potrzebują, aby podjąć właściwe decyzje strategiczne dotyczące swojej floty.

 

O firmie Arval

Firma Arval została założona w 1989 roku i jest w pełni własnością BNP Paribas. Arval specjalizuje się w pełnej obsłudze leasingu pojazdów. Arval oferuje swoim klientom – dużym przedsiębiorstwom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorcom oraz wolnym zawodom – dopasowane do nich rozwiązania optymalizujące przemieszczanie się pracowników i outsourcing ryzyka związanego z zarządzaniem flotą. Specjalistyczne doradztwo oraz jakość obsługi, które stanowią fundament obietnicy Arval wobec klientów, są zapewniane przez ponad 6 400 pracowników w 28 krajach. Łączna flota leasingowana przez Arval składa się z 1 028 142 pojazdów na całym świecie (grudzień 2016 r.).

www.arval.com

 

O Element-Arval Global Alliance

Zarządza ponad trzema milionami pojazdów w 50 krajach, dzięki czemu nasi klienci korzystają z rozszerzonej skali światowej, doradztwa ekspertów, narzędzi cyfrowych, ogólnoświatowej sprawozdawczości, zharmonizowanego dostarczania usług oraz zespołu obsługi w jednym punkcie kontaktu. Element-Arval Global Alliance to najdłużej współpracujący sojusz strategiczny w branży oraz światowy lider w zarządzaniu flotą.

www.elementarval.com

 

O BNP Paribas

BNP Paribas jest czołowym bankiem europejskim o zasięgu międzynarodowym. Jest obecny w 74 krajach i zatrudnia ponad 190 000 pracowników, w tym ponad 146 000 w Europie. Grupa zajmuje kluczowe pozycje w trzech głównych rodzajach działalności: Rynki Krajowe i Międzynarodowe Usługi Finansowe (gdzie sieci banków detalicznych i usług finansowych obsługuje Bankowość i Usługi Detaliczne (ang. Retail Banking & Services)) oraz Bankowość dla Przedsiębiorstw i Instytucji (ang. Corporate & Institutional Banking), obsługiwane przez dwie franczyzy: dla klientów korporacyjnych i inwestorów instytucjonalnych. Grupa pomaga wszystkim swoim klientom (osobom fizycznym, stowarzyszeniom społecznym, przedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorstwom, korporacjom oraz klientom instytucjonalnym) w realizacji ich projektów stosując całe spektrum rozwiązań: od finansowania przez inwestycje i oszczędności po ochronę ubezpieczeniową. W Europie Grupa działa na czterech rynkach krajowych (w Belgii, Francji, we Włoszech i w Luksemburgu), a BNP Paribas Personal Finance jest liderem w kredytach konsumenckich. BNP Paribas rozwija swój zintegrowany model bankowości detalicznej w krajach śródziemnomorskich, w Turcji i w Europie Wschodniej, posiada także szeroką sieć w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W Bankowości dla Przedsiębiorstw i Instytucji oraz działalności w zakresie Usług Finansowych BNP Paribas również zajmuje czołowe pozycje w Europie, ma silną pozycję w obu Amerykach i szybko rozwija się w krajach Azji i Pacyfiku.

www.bnpparibas.com

Press contact

Kontakt prasowy

Informacje dla mediów:
Telefon 
+48 22 45 45 500