Home > Cvo > Artykuły

Artykuły

CVO - ARTYKUŁY I RAPORTY

Wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu

W CVO rozumiemy, jak istotny jest dla Klienta stały dostęp do kluczowych informacji oraz wyników badań, aby jego firma mogła stale poprawić efektywność swojej floty. Dlatego stworzyliśmy sekcję Artykuły i Raporty, która gromadzi wszystkie najważniejsze informacje rynkowe oraz wyniki raportów, tak potrzebnych w efektywnym zarządzaniu nowoczeną flotą pojazdów służbowych. CVO Polska zapewnia, właścicielom fleet managerom i kierowcom dostęp do wszystkich potrzebnych informacji za pomocą jednego przycisku.

RZECZYWISTE ZUŻYCIE PALIWA

Badanie Arval - RZECZYWISTE ZUŻYCIE PALIWA

Array

Nowe testy WLTP i wynikające z nich zmiany w danych dotyczących spalania, a co za tym idzie w poziomach emisji CO2, zlikwidują istotną część od dawna obserwowanej różnicy między spalaniem znormalizowanym a rzeczywistym. Nasze badania potwierdzają znaczenie uwzględniania rzeczywistych warunków eksploatacyjnych, stylu jazdy i zużycia pojazdów, które łącznie wpływają na zużycie paliwa nawet bardziej niż sam dobór jego rodzaju. Dopasowanie odpowiedniego paliwa do potrzeb użytkownika pozwala menedżerom parków samochodowych na obniżenie kosztów paliwa i zminimalizowanie emisji gazów mających wpływ na planetę i zdrowie ludzi.

PRZYSZŁOŚĆ DIESLA

PRZYSZŁOŚĆ DIESLA

Array
PERSPEKTYWY DLA SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH: PODEJŚCIE I ROZWIĄZANIA

Silniki Diesla napędzają ponad połowę zarejestrowanych w Europie samochodów. W segmencie parku samochodowego firm udział ten wynosi nawet ⅔.

Reakcje konsumentów po niedawnych skandalach z urządzeniami zniekształcającymi wyniki badań oraz obawy dotyczące ograniczenia wjazdu samochodów do niektórych dużych miast powodują rosnącą niepewność co do przyszłości silników Diesla na rynkach europejskich.

WLTP

WLTP

Array
NOWY LABORATORYJNY TEST ZUŻYCIA PALIWA ORAZ EMISJI SPALIN

WLTP – nowa procedurę pomiaru spalania, oraz emisji spalin, której pełna nazwa brzmi Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Zdaniem wielu ekspertów wprowadzi ogromne zamieszanie, bowiem dane dot. spalania wg WLTP mogą być wyższe od dotychczasowych nawet o ponad 20%. To, z uwagi na fakt, że koszt paliwa stanowi od 25 do 30% TCO pojazdu, może się przełożyć na podejmowanie decyzji o zakupie bardziej ekonomicznych pojazdów

MSSF 16 Leasing

MSSF 16 Leasing

Array
Nowy standard rachunkowości

Nowy standard przedstawia całościowy model identyfikacji umów leasingu i ich rozliczania w sprawozdaniach finansowych leasingodawców i leasingobiorców. Zastępuje on MSR 17 „Leasing” i związane z nim interpretacje.