Home > Dlaczego leasing?

Dlaczego leasing?

Leasing operacyjny – lepszy niż kupowanie samochodu

Wynajem długoterminowy (leasing operacyjny) jest idealną odpowiedzią na potrzeby Klienta związane z transportem. Dlaczego? Zaletą leasingu operacyjnego jest odciążenie pracowników firmy od wielu codziennych zadań związanych z obsługą floty samochodowej –

Co to jest leasing operacyjny/wynajem długoterminowy?

Wynajem długoterminowy/leasing operacyjny oznacza użyczenie firmie pojazdów potrzebnych pracownikom w realizacji codziennych zadań zawodowych. Wbrew powszechnej opinii, leasingowanie samochodów nie jest ani tańsze, ani droższe od ich zakupu za gotówkę - koszty są bowiem porównywalne. Dlaczego zatem warto zdecydować się na leasing operacyjny? Ponieważ zarządzanie flotą samochodową lub pojedynczymi pojazdami nie stanowi podstawowej działalności Klienta, lecz jest istotą działalności firmy Arval.

Za ustaloną miesięczną opłatę Arval przejmuje obowiązki związane z codziennym administrowaniem flotą. Wiąże się z tym kolejna korzyść – zmniejszone zaangażowanie personelu w obsługę pojazdów po stronie Klienta.

Arval oferuje jednak coś więcej niż leasing. Koncentrujemy się na jakości pojazdów, ich szybkim i łatwym kupnie oraz dostawie, czyli usługach niezbędnych w zarządzaniu flotą samochodową. Ale również na uwadze mamy zapewnienie należytej opieki Klientom, poznanie opinii fleet managerów i użytkowników, zapewniając przejrzystość, elastyczność, kompetencje oraz opiekę pracowników, którzy dołożą starań, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Klienta.

Zalety leasingu

Leasingując pojazdy Klient zyskuje na wielu płaszczyznach:

  • Ryzyko związane z zarządzaniem flotą samochodów jest po stronie innego podmiotu
  • Klient poświęca mniej czasu na zarządzanie pojazdami i zajmowanie się takimi sprawami jak płatności, serwisowanie pojazdów czy pomoc przy zdarzeniach drogowych
  • Klient utrzymuje wszystkie koszty pod kontrolą – bez dodatkowego wysiłku
  • Osiągana jest większa przejrzystość:
    • kierowcy otrzymują bazujące na obiektywnych kryteriach, jasno określone cele, które łatwiej im osiągnąć
    • firma może tworzyć prognozy finansowe i przewidywać wydatki w długim okresie