Home > Grzegorz Szymanski Nowym Prezesem Pzwlp

Grzegorz Szymański nowym Prezesem PZWLP

Grzegorz Szymański nowym Prezesem PZWLP

wtorek, Marzec 13, 2018

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), jedyna w Polsce organizacja branżowa firm wynajmu długoterminowego aut i Rent a Car, wybrał nowe władze. Na czele PZWLP stanął Grzegorz Szymański, który na co dzień jest Dyrektorem Generalnym Arval Polska, jednej z największych i najdynamiczniej rozwijających się w kraju firm wynajmu długoterminowego samochodów. Nowy Prezes organizacji wchodzi w skład władz Związku od maja 2015 r., pełniąc do tej pory funkcję Członka Zarządu PZWLP.

Władze PZWLP w kolejnej dwuletniej kadencji zostały wybrane podczas Walnego Zebrania organizacji. W pięcioosobowym Zarządzie, obok Grzegorza Szymańskiego obejmującego stanowisko Prezesa, znalazł się ponownie Sławomir Wontrucki, Prezes LeasePlan Polska, który przez ostatnie 2 lata pełnił funkcję szefa Związku, a w rozpoczynającej się kadencji będzie Członkiem Zarządu. Swoją pracę we władzach organizacji, ponownie obejmując stanowiska Członków Zarządu, będą kontynuować również Leszek Pomorski, Prezes Alphabet Polska, Daniel Trzaskowski, Dyrektor Zarządzający Volkswagen Leasing oraz Paweł Piórkowski, Prezes Hertz (Motorent).

Grzegorz Szymański, nowy Prezes PZWLP, ukończył Wydział Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również tytuł Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Illinois. Swoją karierę rozpoczynał w departamentach finansowych, m.in. w firmie FM Logistic (branża logistyczna). Posiada szerokie doświadczenie w branży CFM w Polsce. Od połowy grudnia 2014 r. jest Dyrektorem Generalnym firmy Arval Polska, jednej z największych i najdłużej działających firm wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce. Flota Arval powiększyła się w latach 2014 - 2017 o ok. 7 000 samochodów, co oznacza, że firma Arval jest obecnie najszybciej rozwijającą się firmą CFM w Polsce. Z Arval Szymański jest związany od 12 lat. Do roku 2011 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu, następnie w latach 2011 – 2014 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego (CFO) w regionie Europy Środkowej i Krajów Śródziemnomorskich.

PZWLP to obecnie nie tylko jedna z najważniejszych w Polsce organizacji branży flotowej, ale również całego rynku motoryzacyjnego w kraju – mówi Grzegorz Szymański, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Generalny Arval Polska. – Członkowie PZWLP wygenerowali w 2017 r. łącznie ponad 1/3 sprzedaży nowych aut osobowych do firm, czyli ponad 114 tys. samochodów. Jednocześnie, organizacja dynamicznie się rozwija, poszerzając spektrum swojej działalności o kolejne ważne dla przyszłości branży flotowej w Polsce obszary, związane np. z szeroko pojętą edukacją czy odpowiedzialnością społeczną. Organizacja skupia obecnie największe i najważniejsze firmy w kraju, funkcjonujące na rynku wynajmu długoterminowego aut, Rent a Car, a także leasingu samochodów. Objęcie funkcji Prezesa Zarządu PZWLP jest dla mnie nie tylko ciekawym i ambitnym wyzwaniem w karierze zawodowej, ale również zaszczytem.

Poza Zarządem, Członkowie PZWLP wybrali również Komisję Rewizyjną Związku, która będzie funkcjonować w nowej kadencji. W jej skład ponownie weszli Hubert Laszczyk, Prezes firmy Express, Dariusz Tucharz, Dyrektor Departamentu CFM w mLeasing oraz Marcin Nivette, Prezes NFM.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów to jedyna w Polsce organizacja branżowa firm wynajmu długoterminowego aut (CFM) oraz wypożyczalni samochodów (Rent a Car). Do PZWLP należy obecnie 20 firm. W 2017 r. Członkowie organizacji nabyli na potrzeby oferowanych usług 114,5 tys. nowych aut osobowych, czyli o 14,5% więcej niż rok wcześniej. Dzięki temu firmy należące do PZWLP wygenerowały w ubiegłym roku ponad 1/3 sprzedaży wszystkich samochodów osobowych do firm w kraju, mając tym samym bardzo istotny wpływ na kondycję całego rynku motoryzacyjnego w Polsce. W PZWLP funkcjonuje odrębna struktura organizacyjna – Grupa Firm Rent a Car, która skupia 7 dużych sieciowych, zarówno polskich, jak
i międzynarodowych, wypożyczalni samochodów.

Organizacja ma znaczący i wciąż rosnący wpływ na rozwój oraz obecny i przyszły kształt rynku flotowego w Polsce. W październiku 2017 r. we współpracy PZWLP i SKFS (Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych) na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej uruchomione zostały pierwsze w kraju, rozbudowane programowo, podyplomowe studia flotowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”. Program studiów był współtworzony przez organizację, a znaczną część wykładowców stanowią eksperci z firm należących do Związku. PZWLP angażuje się w działania podnoszące bezpieczeństwo i promujące ekologię w polskich flotach, a także wpływające na jakość usług oferowanych na rynku flotowym. Od 10 lat Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów przyznaje swoje prestiżowe w branży Nagrody PZWLP. Organizacja jest członkiem Związku Polskiego Leasingu oraz Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

 

Kontakt dla mediów: 

Agnieszka Goworek – agnieszka.goworek@arval.pl - +48 22 45 45 500

 

O firmie Arval

Firma Arval powstała w 1989 roku i jest w pełni własnością BNP Paribas. Arval specjalizuje się w leasingu pojazdów. Arval oferuje swoim klientom – dużym przedsiębiorstwom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorcom oraz wolnym zawodom – dopasowane do nich rozwiązania optymalizujące przemieszczanie się pracowników i outsourcing ryzyka związanego z zarządzaniem flotą. Specjalistyczne doradztwo oraz jakość obsługi, które stanowią podstawę obietnicy Arval wobec klientów, zapewnia ponad 6 500 pracowników w 29 krajach. Łączna flota leasingowana przez Arval składa się z 1 103 835 pojazdów na całym świecie (grudzień 2017 r.).

Arval jest członkiem założycielem sojuszu Element-Arval Global Alliance Jest to najdłużej działający sojusz strategiczny w branży i światowy lider w zarządzaniu flotą ponad 3 mln pojazdów w 50 krajach. W ramach organizacyjnych BNP Paribas, Arval prowadzi działalność w pionie podstawowej bankowości detalicznej.

www.arval.com

 

O BNP Paribas:

BNP Paribas jest czołowym bankiem europejskim o zasięgu międzynarodowym. Jest obecny w 74 krajach i zatrudnia ponad 192 000 pracowników, w tym ponad 146 000 w Europie. Grupa zajmuje kluczowe pozycje w trzech głównych rodzajach działalności: rynki krajowe i międzynarodowe usługi finansowe (ang. Domestic Markets and International Financial Services), gdzie sieci banków detalicznych i usług finansowych obsługuje pion bankowości i usług detalicznych (ang. Retail Banking & Services) oraz bankowość dla przedsiębiorstw i instytucji (ang. Corporate & Institutional Banking), która obsługuje dwie franszyzy: klientów korporacyjnych i inwestorów instytucjonalnych.

Grupa pomaga wszystkim swoim klientom (osobom fizycznym, stowarzyszeniom społecznym, przedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorstwom, korporacjom oraz klientom instytucjonalnym) w realizacji ich projektów dzięki szerokiemu wachlarzowi rozwiązań: od finansowania, przez inwestycje i oszczędności po ochronę ubezpieczeniową. W Europie Grupa działa na czterech rynkach krajowych (w Belgii, Francji, we Włoszech i w Luksemburgu), a BNP Paribas Personal Finance jest europejskim liderem w kredytach konsumpcyjnych. BNP Paribas rozwija swój zintegrowany model bankowości detalicznej w krajach śródziemnomorskich, w Turcji i w Europie Wschodniej, posiada także szeroką sieć w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W bankowości dla przedsiębiorstw i instytucji oraz działalności w zakresie międzynarodowych usług finansowych BNP Paribas również zajmuje czołowe miejsce w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, i szybko rośnie w krajach Azji i Pacyfiku.

www.bnpparibas.com

Press contact

Kontakt prasowy

Informacje dla mediów:
Telefon 
+48 22 45 45 500