Home > Kradziez

KRADZIEŻ

UBEZPIECZENIE POJAZDU

- masz obowiązek ubezpieczenia pojazdu

- ubezpieczenie powinno obejmować polisę OC i AC

- szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego

- polisa ubezpieczeniowa zawierana jest na 12 miesięcy, po tym okresie należy ją wznowić lub jeden dzień przed terminem zakończenia ubezpieczenia wypowiedzieć ją i zmienić ubezpieczyciela

- przy ubezpieczeniu pojazdu w TU Greenval polisy wznawiane są automatycznie i są do pobrania w aplikacji MyArval (link do aplikacji), w przypadku innych towarzystw ubezpieczeniowych w celu otrzymania wznowionej polisy należy kontaktować się bezpośrednio ze swoim ubezpieczycielem

- towarzystwem ubezpieczeniowym preferowanym przy ubezpieczaniu pojazdów w Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. jest TU Greenval które stworzyło preferencyjny pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych dedykowane specjalnie dla klientów flotowych (link do OWU AC Greenval)

 

UBEZPIECZENIE GREENVAL

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Greenval to proste i wygodne rozwiązanie stworzone specjalnie dla Klientów flotowych, obejmujące ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), auto casco (AC) i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Charakteryzuje się ono elastycznością pozwalającą dopasować formę ochrony ubezpieczeniowej do polityki flotowej Klienta i niesie ze sobą wiele korzyści operacyjnych.

Ubezpieczyciel, irlandzka firma Greenval Insurance DAC, należy do Grupy BNP Paribas i jest preferowanym dostawcą produktów ubezpieczeniowych dla całej Grupy Arval. W Polsce Greenval jest reprezentowany przez swojego agenta, Fleet Insurance Services Sp. z o.o.

Korzyści dla firmy

  • Miesięczna składka wliczona w czynsz (jedna faktura)
  • Składka płatna proporcjonalnie do okresu wynajmu samochodu
  • Możliwość wyboru wysokości franszyzy redukcyjnej oraz integralnej
  • Cykliczne raporty szkodowości we flocie Klienta
  • Konsulting w zakresie działań obniżających szkodowość
  • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia Auto Casco

 

Korzyści dla użytkownika

  • Certyfikaty polis OC dostępne w aplikacji MyArval Mobile
  • Szybkie i bezpłatne wystawienie Zielonej Karty a także doubezpieczenie pojazdu w zakresie AC na wyjazdy zagraniczne
  • Uproszczony proces likwidacji szkód
  • Ograniczony stopień zaangażowania w proces naprawy pojazdu