Strona główna > likwidacja szkód

likwidacja szkód

Celem usługi likwidacji szkód jest zapewnienie pełnej kontroli i koordynacji procesu naprawy i przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zaistnienia szkody.Przyjęcie zgłoszenia szkody Rozliczenie naprawy z Klientem oraz Towarzystwem Ubezpieczeniowym Koordynacja i kontrola procesu likwidacji i naprawy pojazdu Raportowanie danych szkodowych Organizacja pojazdu zastępczego Wybór serwisu naprawczego Archiwizacja pełnej dokumentacji szkodowej w wersji elektronicznej Komunikacja z użytkownikiem pojazdu na temat statusu naprawy (powiadomienia SMS) Weryfikacja dokumentacji oraz kosztów naprawy Usługa jest realizowana we współracy z preferowaną siecią dostawców i oobejmuje następujące czynności: