Home > likwidacja szkód

likwidacja szkód

Jeżeli byłeś uczestnikiem wypadku lub twój samochód został uszkodzony lub skradziony, skorzystaj z poniższych informacji aby szybko uzyskać potrzebne Ci wsparcie.

.

Osoba przyjmujące zgłoszenie udzieli niezbędnych informacji o dalszym przebiegu likwidacji szkody

Druk zgłoszenia szkody Greenval

OWU AC Greenval

Pamiętaj!!!

W przypadku ubezpieczenia innego niż Greenval powiadom również o szkodzie swojego ubezpieczyciela zgodnie z danymi kontaktowymi na polisie ubezpieczeniowej

 

Zdarzenia w których sprawcą jest inny pojazd, osoba lub zwierzę.

W przypadku wszelkiego rodzaju szkód, za których powstanie odpowiadają inne osoby zawsze pamiętaj o spisaniu oświadczenia w którym będą podane:

.

Wspólne oświadczenia o zdarzeniu drogowym

Pamiętaj!!!

W każdej z ww. sytuacji wykonaj na miejscu szkody dokumentację zdjęciowa bezpośrednio po powstaniu szkody lub jej zauważeniu. Pozwala to często uniknąć kwestii spornych przy wypłacie odszkodowania.

.

Zgłoś zdarzenie na policję w przypadku gdy:

- okoliczności powstania szkody wskazują na możliwość popełnienia przestępstwa np. akt wandalizmu, porysowanie pojazdu ostrym przedmiotem, próba włamania, kradzież pojazdu, ucieczka sprawcy z miejsca szkody

- pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji ze zwierzęciem o ile nie zostało uzyskane pisemne oświadczenie osoby ponoszącej odpowiedzialność za to zwierzę,

- pojazd został uszkodzony poprzez wjechanie w uszkodzoną część nawierzchni drogi (dodatkowo wykonaj zdjęcia pokazujące uszkodzoną część drogi oraz charakterystycznych elementów otoczenia np.: nazwa ulicy z numerem, słupek drogowy, znaki drogowe lub budynki)

- w wyniku wypadku została ranna jakakolwiek osoba

 

Kradzież pojazdu

W przypadku kradzieży pojazdu należy:

- dokonać niezwłocznie zgłoszenia na policję i nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o kradzieży,

- powiadomić Arval w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o kradzieży,

Nie dotrzymanie tych terminów może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Pamiętaj!!!

- w przypadku gdy nie posiadasz ubezpieczenia Greenval powiadom również swojego ubezpieczyciela.