Home > Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego nie mogę we własnym zakresie pokryć kosztów assistance zagranicznego?

Ponieważ umowa na świadczenie usług w ramach umowy wynajmu samochodu została zawarta pomiędzy Twoją firmą a Arval.

Ile kosztuje doubezpieczenie pojazdu na wyjazd zagraniczny?

Jeżeli wyjeżdżasz  do Rosji, Ukrainy, Białorusi lub Mołdawii to należy zgłosić ten fakt do Arval oraz doubezpieczyć pojazd w zakresie AutoCasco ze względu na podwyższone ryzyko wystąpienia kradzieży lub wandalizmu. Kosztami rozszerzenia ubezpieczenia AC zostanie obciążona Twoja firma.

Jeżeli podróżujesz do innych niż w/w państw europejskich nie ma konieczności doubezpieczenia/rozszerzania ubezpieczenia, ponieważ standardowy pakiet ubezpieczeń AutoCasco obejmuje całe terytorium Europy.

Czy potrzebna jest mi Zielona Karta?

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest ubezpieczeniem OC  posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym przez jego posiadacza. Zielona Karta wymagana jest w następujących krajach: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina, Rosja. Jeżeli wybierasz się  do któregokolwiek z tych krajów, prosimy o kontakt z Arval w celu uzyskania dokumentu.

Co obejmuje ubezpieczenie użytkowanego przeze mnie pojazdu i czy jest ważne poza granicami Polski?

Większość pojazdów posiada pakiet ubezpieczenia AC, OC oraz NNW, który obejmuje zarówno terytorium Polski jak i Europy (w granicach geograficznych). Warto natomiast pamiętać również o usługach z zakresu assistance, które standardowo w ramach umowy wynajmu samochodu świadczone są na terenie Polski. W celu weryfikacji opcji ubezpieczenia/assistance lub/i rozszerzenia ubezpieczenia/assistance należy kontaktować się z Arval

Jakie dokumenty potrzebuję przy wyjeździe poza granice Polski?

W czasie podróży poza terytorium Polski niezbędnym jest posiadanie upoważnienia na wyjazd zagraniczny, które użytkownik powinien otrzymać od swojego fleet managera lub innej osoby zajmującej się administracją floty samochodowej. W niektórych krajach (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina, Rosja) wymagana jest Zielona Karta oraz upoważnienie potwierdzone notarialnie (Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Bułgaria), takie dokumenty uzyska Pan/i wówczas od Arval.