Strona główna > O Arval > Arval Polska > Arval Driving Academy

Arval Driving Academy

Arval Driving Academy

Wierzymy, że bezpieczna jazda oraz ecodriving są podstawą komfortu podróży dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nasza szkoła bezpiecznej jazdy to miejsce, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów, kierowcy mogą zwiększać swoje kompetencje.

 

ARVAL POLSKA jako pierwsza firma na rynku flotowym wprowadziła do oferty kompleksowy program szkoleń doskonalenia technik jazdy w ramach ARVAL DRIVING ACADEMY. Szkolenia prowadzimy na własnych pojazdach i na specjalnie przygotowanych autodromach w całej Polsce (mamy 8 dostępnych lokalizacji). Współpracujemy z renomowanymi szkołami i profesjonalnymi instruktorami, którzy mają za sobą wiele lat doświadczeń w ratownictwie medycznym, psychologii ruchu drogowego, sportach motorowych oraz szkoleniach z technik jazdy. Oprócz części teoretyczno-praktycznych, nasze szkolenia zawierają również elementy próby sprawnościowej, które weryfikują nabyte w trakcie kursu umiejętności i dostarczają duże dawki adrenaliny.

Co zyskuje kierowca?

 - Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków drogowych.

 - Poprawa technik prowadzenia pojazdu bez znaczenia na staż za kierownicą.

 - Zbudowanie świadomości zagrożeń i skali odpowiedzialności w ruchu drogowym.

 - Umiejętność przewidywania i reagowania na zagrożenia.

 - Zrozumienie sił działających na pojazd będący w ruchu.

 - Skuteczne korzystanie z nowoczesnych technologii bezpieczeństwa (ABS, ESP, etc.).

 - Poznanie zasad bezpieczeństwa dotyczących transportu pasażerów (w tym dzieci w fotelikach).

 - Właściwe operowanie kierownicą, gazem i hamulcem.

 - Wydajne poruszanie się w mieście przy obniżonym spalaniu i krótszym czasie podróży.

 - Przypomnienie najważniejszych zmian w przepisach ruchu drogowego.

Co zyskuje pracodwca?

 - Obniżenie poziomu szkodowości floty służbowej, w tym redukcja szkód parkingowych.

 - Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa kierowców oraz ich pasażerów.

 - Zmniejszenie kosztów ponadnormatywnych napraw mechanicznych.

 - Redukcja kosztów paliwa.

 - Podniesienie wydajności pracowników działających w terenie.

 - Integracja zasad bezpieczeństwa w ramach Polityki Flotowej firmy.

 - Monitoring progresu umiejętności kierowców za pomocą nowoczesnych programów telematycznych.

Oferujemy trzy moduły szkolenia, najbardziej popularny jest moduł Safety Driving.

Składa się z następujących elementów

Pierwsza pomoc

Prelekcja połączona z ćwiczeniami praktycznymi przy użyciu fantomów. Nauka techniki sztucznego oddychania, udrażniania dróg oddechowych u osób z urazami kręgosłupa, udzielania pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych.

Pozycja za kierownicą

Właściwa pozycja za kierownicą, tj. odpowiednie ustawienia fotela, odległości do pedałów i kierownicy, pochylenia oparcia oraz wysokości zagłówka.

Pasy bezpieczeństwa

Właściwości pasów bezpieczeństwa, ich działanie, właściwa regulacja, a także zagrożenia jakie niesie ich niewłaściwe stosowanie.

Transport pasażerów i bagażu

Zasady bezpieczeństwa oraz przepisy ruchu drogowego związane z transportem pasażerów ze szczególnym naciskiem na przewóz dzieci. Dodatkowo, omówienie zasad bezpiecznego przewozu bagażu.

Operowanie kierownicą

Prawidłowy układ rąk na kierownicy, właściwe operowanie kierownicą, nauka prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia.

Dynamiczny slalom

Optymalny tor jazdy w zakręcie, właściwa praca gazem i hamulcem, balans samochodu.

Hamowanie awaryjne

Symulacja nagłego wtargnięcia przeszkody na pas ruchu i hamowanie z dużej prędkości. Ćwiczenie uczy prawidłowego wykorzystania potencjału systemu ABS seryjnie montowanego w każdym pojeździe.

Zmiana pasa ruchu

Dynamiczna próba, podczas której kursant wykonuje gwałtowny manewr unikowy bez hamowania i uczy się panowania nad pojazdem będącym w poślizgu.

Próba sprawnościowa

Jako element weryfikujący nabyte umiejętności, kursant pokonuje specjalnie przygotowaną trasę wraz z pomiarem czasu, zwracając szczególną uwagę na wszystkie elementy bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Przejazd jest punktowany zarówno pod względem osiągniętego czasu jak i prawidłowego zachowania za kierownicą.

Defensive Driving

Jest to technika jazdy, w której kierowca posługuje się zaawansowanymi technikami obserwacji i przewidywania, aby zawczasu unikać ryzykownych sytuacji na drodze. Elementem jazdy defensywnej są też zasady postępowania w konkretnych, najczęstszych sytuacjach drogowych. Podstawowych zasad jest kilkanaście, natomiast podczas dłuższego, intensywnego szkolenia można przekazać ich kilkadziesiąt.

Elementy szkoleniowe, na które zwracamy szczególną uwagę:

 - obserwacja drogi i przewidywanie wydarzeń mogących wpłynąć na bezpieczeństwo

 - sposób korzystania z lusterek

 - znajomość przepisów ruchu drogowego mających wpływ na bezpieczeństwo

 - optymalne wykorzystanie informacji, które niosą ze sobą znaki drogowe

 - sposoby zabezpieczenia się przed ryzykownymi sytuacjami

 - taktyka jazdy

 - optymalny wybór pasa ruchu

 - poprawna technika wyprzedzania (w zależności od warunków ruchu)

 - płynność jazdy

 - poprawne sygnalizowanie manewrów

 - dostosowanie prędkości do warunków jazdy

 - wyznaczanie bezpiecznego odstępu od innych uczestników ruchu

 - zasady przewożenia bagażu w samochodzie, prawidłową pozycję za kierownicą

 - kultura jazdy

Eco Driving

Jest to technika jazdy skutkująca oszczędnościami paliwa rzędu 5-20% oraz obniżająca koszty eksploatacji pojazdów (klocki hamulcowe, układ przeniesienia napędu, zużycie silników itp.). Ekojazda polega na zastosowaniu kilkunastu zdroworozsądkowych działań opartych o znajomość podstaw fizyki oraz zasad działania silnika spalinowego, tj. zapewnienie płynności jazdy, minimalizację oporów powietrza i opon, redukcję ciężaru transportowanego w samochodzie, a także optymalne wykorzystanie silnika.

Przebieg szkolenia

 - Podczas szkolenia każdy kursant dwukrotnie pokonuje tę samą trasę: za pierwszym razem z użyciem swojej zwykłej techniki, bez podpowiedzi ze strony instruktora, a za drugim razem – posiadając już wiedzę teoretyczną (trener przekazuje ją podczas miniwykładu w samochodzie) i z instruktażem trenera.

 - Podczas każdej jazdy trener mierzy m.in. średnie zużycie paliwa oraz czas przejazdu, a wszystko odbywa się w ramach cichej rywalizacji między kursantami.

Zalety szkolenia z wykorzystaniem systemu telemetrycznego

 - System telemetryczny pozwala na zmierzenie dodatkowych parametrów pracy pojazdu, które bezpośrednio przekładają się na efektywność jazdy i zużycie paliwa, tj. liczba hamowań, liczba zatrzymań, położenie pedałów, średnia prędkość.

 - Dodatkową wartością danych telemetrycznych jest możliwość precyzyjnego wskazanie kierowcy miejsc, w których popełniał błędy lub w których – przeciwnie – zaoszczędził paliwo. Szkolenie, dzięki precyzyjnemu pomiarowi techniki jazdy, wywiera silne wrażenie na kursantach i jest bardzo przekonujące. Przekłada się to na większą motywację kursantów do samodzielnego stosowania technik ekojazdy w długim horyzoncie czasowym.

 - W efekcie szkolenia, kursanci otrzymują raport telematyczny z przebiegu jazd, uwzględniający wszystkie parametry pracy pojazdu.

Bardzo ważnym elementem każdego szkolenia, elementem do którego zawsze gorąco namawiamy klientów to szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i pokaz symulacji wypadku drogowego
W ramach Arval Driving Academy organizujemy także symulacje wypadku drogowego, które mogą być przeprowadzane w siedzibie klienta - chociażby na parkingu przed budynkiem biurowym. Zajęcia nadzorują specjaliści medycyny ratunkowej oraz trenerzy Arval Driving Academy.
Symulacja rozpoczyna się profesjonalnym szkoleniem teoretycznym, koncentrującym się na nauce prawidłowego postępowania i udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.
W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę:

 - jak zatrzymać i ustawić własny pojazd, aby było to optymalne z punktu widzenia czynności ratunkowych

 - jak zadbać o własne bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy

 - jak profesjonalnie zabezpieczyć miejsce wypadku i wezwać pomoc

 - jak ocenić wnętrze pojazdu, który uległ wypadkowi

 - jak ocenić stan ofiar

 - jak udzielić ofiarom pierwszej pomocy przedmedycznej.

Symulacja jest próbą, w której uczestnicy zmuszeni są samodzielnie dokonywać oceny sytuacji oraz podejmować niezbędne czynności ratunkowe. Jej realistyczny i spontaniczny przebieg pomaga zweryfikować faktyczną wiedzę i skuteczność uczestników w udzielaniu pierwszej pomocy. Pokazuje ona, że z pozoru proste i wręcz książkowe czynności okazują się niezwykle skomplikowane do wykonania w nagłych zdarzeniach i pod presją czasu.

Arval Driving Academy to element naszej polityki CSR, której stosowanie w praktyce uważamy za nasz – jako firmy oferującej mobilność i wydającej na polskie drogi nawet kilkaset nowych samochodów miesięcznie – obowiązek. Musimy dbać o naszych użytkowników, to także od ich umiejętności i dojrzałości zależy bezpieczeństwo na drogach. Dlatego oferujemy klientom szkolenia z zakresu doskonalenia technik jazdy, aby byli w stanie zachować zimną krew w najmniej przewidzianych sytuacjach. Oprócz szkoleń, wprowadzamy obecnie kolejny element – kartę bezpieczeństwa, obowiązkowo do wydania każdego nowego samochodu. – powiedział Grzegorz Szymański, prezes Arval Polska.

Karta bezpieczeństwa to skrócona informacja, jak udzielać pierwszej pomocy, z przypomnieniem telefonów alarmowych oraz apelem o nieużywanie telefonu komórkowego. Bo żaden sms nie jest ważniejszy niż ludzkie życie.

Szkolenia w Arval Driving Academy stają się częścią polityki flotowej w wielu firmach. Niektórzy nasi klienci szkolą każdego nowego pracownika (użytkownika samochodu służbowego), a szkolenia są odnawiane co kilka lat. Firmy też tworzą listy użytkowników z największa szkodowością, przy kolizjach z winy pracownika. Takie osoby są jeszcze dodatkowo doszkalane.