Home > Outright Purchase Comparison > Co to jest leasing operacyjny?

Co to jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny: mądry sposób na zarządzanie flotą

Dlaczego leasing operacyjny jest korzystniejszy od zakupu pojazdu? Klient zostaje odciążony ze wszystkich działań administracyjnych związanych z zarządzaniem flotą samochodową i może skupić się na swojej podstawowej działalności.

Co to jest leasing operacyjny?

Klient decydujący się na skorzystanie z leasing operacyjnego, płaci comiesięczny czynsz za użytkowanie każdego wynajętego samochodu. Arval natomiast, jako właściciel samochodu, zajmuje się kontaktami ze wszystkimi partnerami, np.:

 • Klient przerzuca na Arval ryzyko dotyczące serwisowania, napraw, obsługi i ubezpieczeń, a także całą pracę z tymi czynnościami związaną
 • Praca dotyczy codziennego zarządzania flotą samochodową, raportowania oraz współpracy z kierowcami czy monitorowania wydatków
 • Klient decyduje, które obowiązki chce przekazać, zachowując jednocześnie kontrolę nad flotą

Cena raty uwzględnia już wszystkie opłaty (za ubezpieczenie, assistance, serwis). Arval nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. Ponadto Klient nie musi nawiązywać umów z innymi podmiotami i dokonywać wpłat w różnych miejscach z tytułu różnych usług.

 

Dlaczego wybrać leasing operacyjny/ wynajem długoterminowy?

W biznesie częstą praktyką jest outsourcing, czyli przekazywanie zadań wyspecjalizowanym wykonawcom. Decydując się na leasing operacyjny, Klient zyskuje na współpracy z ekspertami w wielu obszarach.

 • Przekazuje całe ryzyko związane z wynajętym pojazdem
 • Minimalizuje zaangażowanie swoje i swoich pracowników w zarządzanie flotą samochodową
 • Ma pewność, że wszystkie koszty będzie mieć zawsze pod kontrolą
 • Zyskuje czas i możliwości, aby skoncentrować się na swojej podstawowej działalności biznesowej

Klienci specjalizują się różnych dziedzinach, natomiast Arval jest ekspertem w zakresie leasingu samochodów – można zaufać naszemu doświadczeniu.

 

Czym leasing operacyjny różni się od finansowego?

Najczęściej podawaną różnicą między obiema formami finansowania jest kwestia korzystnego bilansu firmy. W przypadku modelu operacyjnego pojazd nie stanowi składu majątku Najemcy. Ma to znaczenie w kwestiach kosztów – to firma leasingowa jest obciążona odpisami amortyzacyjnymi. Dodatkową korzyścią przy tej formie finansowania jest zaliczenie rat (comiesięcznych opłat) – do których doliczany jest podatek VAT – do kosztów uzyskania przychodu, podobnie można postąpić z opłatą wstępną, prowizjami, opłatami manipulacyjnymi oraz kosztami ponoszonymi na co dzień (np. wydatki na paliwo). W efekcie suma ustalonych w umowie opłat musi być pomniejszona o należny podatek VAT.

W przypadku modelu finansowego to na korzystającym spoczywa konieczność dokonania odpisów amortyzacyjnych. Ponadto podatek VAT należy uiścić w całości z góry razem z pierwszą ratą, a do kosztów uzyskania przychodów korzystający może wliczyć wyłącznie odsetki raty (nie zaś całe raty). Jednak wraz z zapłatą ostatniej raty korzystający staje się właścicielem pojazdu, natomiast przy leasingu operacyjnym możliwość wykupu auta po okresie umowy jest zależna od stawki amortyzacji i okresu wykupu.

Istotną różnicą między obiema formami finansowania jest również czas obowiązującej umowy. W przypadku leasingu operacyjnego umowa zawierana jest na okres krótszy niż 40% czasu amortyzacji pojazdu, w przypadku modelu finansowego głównym kryterium jest wyłącznie zapis o czasie określonym.

 

Kiedy wybrać leasing operacyjny?

Ta forma finansowania najlepiej sprawdza się dla firm, które:

 • poszukują atrakcyjnej formy finansowej na pozyskanie nowych pojazdów osobowych,
 • chcą pozyskać dla przedsiębiorstwa pojazdy o dużej wartości,
 • pragną uniknąć naliczenia podatku VAT w pełnej wysokości przy zapłacie pierwszej raty,
 • chcą wliczyć w koszty wysoką opłatę wstępną,
 • pragną uniknąć jednorazowego dużego wkładu własnego,
 • nie chcą wykupywać pojazdu i pragną uniknąć związanych z nim opłat (ubezpieczenia, utrzymania, przeglądów, a także sprzedaży bądź złomowania),
 • rozpoczynają działalność gospodarczą i potrzebują pojazdu, jednak nie chcą inwestować dużej części swojego kapitału w zakup samochodu.

 

Mity dotyczące leasingu

“Nie mogę otrzymać wybranego modelu, ani skorzystać z ofert specjalnych.”

Arval przygotowuje dla Klienta zestawienia porównawcze TCO (Całkowitego Kosztu Posiadania) dla każdej marki i modelu, w dowolnym terminie, a także – dzięki swojej sile zakupowej – oferuje najlepsze możliwe warunki cenowe.

“Leasing operacyjny jest bardziej kosztowny niż zakup pojazdu.”

Oba rozwiązania są stosowane wymiennie. Największa różnica tkwi jednak w oszczędnościach ogromu pracy przy współpracy z Arval. Rozumiemy, że Klienci chcą porównywać swoją obecną sytuację z różnymi możliwymi scenariuszami na przyszłość – większość firm dokonuje zestawień dotychczasowych kosztów, z tymi które będą wiązały się z leasingiem samochodu.

“Nie zmieniam często samochodów, więc zakup pojazdu jest lepszym rozwiązaniem”

Nie, nie jest. Arval oferuje umowy na okres 60 miesięcy, a nawet dłuższy, nie ma więc konieczności częstego odnawiania kontraktu. Jednocześnie, Arval zapewnia przez cały czas trwania umowy wysoki poziom usług związanych z zarządzaniem flotą samochodową, optymalizację kosztów oraz ich przewidywalność.