Home > Silny Wzrost W 2017 Roku

Silny wzrost w 2017 roku

Silny wzrost w 2017 roku

wtorek, luty 13, 2018

W zeszłym roku wzrost leasingowanej floty pojazdów firmy Arval na całym świecie wyniósł 7,4%, osiągając kolejną rekordową liczbę 1 103 835 pojazdów. Tak dobry rezultat to efekt dobrych wyników na głównych rynkach: Francji (+5%), Hiszpanii (+15%) oraz Włoch (+10%) oraz na dwucyfrowym wzroście w innych krajach, takich jak Austria (+10%), Belgia (+12%), Czechy (+12%), Luksemburg (+22%), Polska (+19%), Rosja (+12%), Turcja (+16%), i Ameryka Łacińska (+13%).

W roku 2017 Arval kontynuował także ekspansję geograficzną otwierając spółkę zależną w Norwegii. W związku z procesem przechodzenia na nowe rodzaje energii (w 2025 r. wprowadzony zostanie tam zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi) Norwegia jest niesłychanie zaawansowanym i ważnym dla Arval rynkiem.  

Ubiegły rok dla Arval to nie tylko wzrost liczby samochodów, ale także wzmacnianie konkurencyjności oferty, poprzez m.in.: wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań on-line dla osób zarządzających flotami oraz kierowców i zintegrowanych usług telematycznych, takich jak Arval Active Link.

Równolegle Arval angażował się w kwestie związane z CSR (społeczną odpowiedzialnością biznesu), przeznaczając budżet w wysokości miliona euro w globalnej strukturze, wspierającej inicjatywy związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach (m.in. szkolenia kierowców) oraz ułatwianie mobilności organizacjom dobroczynnym (darowizny pojazdów).

Philippe Bismut, Prezes Zarządu Arval, komentuje: - Ubiegły rok był kolejnym rokiem olbrzymich sukcesów. Osiągnięcia Arval potwierdziły dobre założenia naszej strategii oraz jakość i zaangażowanie naszych zespołów. W tym roku wprowadzimy na rynek kolejne, przełomowe oferty, które przyczynią się nie tylko do przekształcenia rynku, ale zwiększą też naszą przewagę konkurencyjną. Coraz bardziej angażujemy się także w zapewnianie przyjaznych dla użytkowników, ekologicznych rozwiązań dostępnych zarówno dla pracowników naszych klientów, jak i dla osób prywatnych.

Miniony rok był także wyjątkowy dla Arval Polska. 19% wzrost liczby leasingowanych przez nas samochodów to jeden z największych wzrostów spółek wchodzących w skład Grupy Arval. Warto także dodać, że Arval Polska jest obecnie najszybciej rozwijającą się firmą w branży FSL (Full Service Leasing) w kraju. Rośniemy szybciej niż rynek, który zwiększył się w porównaniu do 2016 r. o 13,1%. To nie wszystko: w 2017 r. przekroczyliśmy liczbę 22 400 samochodów. – mówi Grzegorz Szymański, prezes zarządu Arval Polska.

Tak szybki wzrost liczby klientów Arval Polska był możliwy m.in. dzięki rozszerzeniu oferty o nowe produkty oraz rozwojowi narzędzi on-line. – Położyliśmy duży nacisk na jakość obsługi, co miało odzwierciedlenie w satysfakcji klientów oraz wpłynęło na odnowienia kontraktów.  Wprowadziliśmy także produkty pakietowe dostosowane do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw – dodaje Grzegorz Szymański.

 

Wprowadzenie nowych, przełomowych ofert

  • „Arval For Me” (Arval dla mnie): Na rozwiązanie składa się szeroki i unikatowy zakres usług, takich jak: obsługa techniczna i naprawy (blacharsko-lakiernicze, opony, szyby itp.), zapewnianie mobilności (samochód zastępczy, odbiór oraz dostarczenie, pomoc drogowa). Tę nową ofertę wprowadzamy stopniowo we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Francji. Z biegiem czasu chcemy udostępnić ją na rynkach całego świata.

  • „Arval Car Sharing” (współużytkowanie pojazdów Arval) Ta usługa zapewnia pracownikom klientów dostęp do samochodu na wcześniej zarezerwowany przez nich czas. Rozwiązanie Arval Car Sharing działa na zasadzie platformy sieciowej. Za pomocą telefonu komórkowego pracownicy mogą: znaleźć samochód, zarezerwować go, a także otwierać i zamykać. Ta zintegrowana oferta opiera się na infrastrukturze i telematyce firmy Arval (Arval Active Link). To proste i łatwo dostępne rozwiązanie jest doskonałe zarówno dla spółek, jak i ich pracowników. Wprowadzono je już we Włoszech, teraz stopniowo będzie udostępniane w całej Europie.

  • „Arval For Employee” (Arval dla pracownika) to rozwiązanie zostało stworzone z myślą o  pracownikach klientów firmy Arval. Zapewnia takie możliwości, jak: wymianę części wynagrodzenia na świadczenie w postaci nowego auta do celów prywatnych, dedykowanych rozwiązań w zakresie leasingu samochodów, preferencyjny wykup aut, współużytkowanie samochodów oraz dostęp do sieci autoryzowanych serwisów Arval. Oferta ta pozwoli klientom Arval podnieść swoją atrakcyjność, jako pracodawcy. Dostosowana do uwarunkowań danego kraju i lokalnego rynku oferta, dostępna będzie we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, we Włoszech, w Niemczech, Belgii i Holandii.

  • „My Arval” (mój Arval) to w pełni cyfrowy pakiet stworzony zarówno dla klientów, jak i kierowców. My Arval dla klientów jest portalem przeznaczonym dla zarządzających flotami, zapewniając narzędzia raportowe do bieżącej kontroli parku pojazdów oraz platformę My Arval Community. My Arval dla kierowców to aplikacja mobilna, która pomaga kierowcom w codziennym użytkowaniu pojazdów. Platformę dla klientów i kierowców udostępniono już w 23 (dla klientów) i 19 (dla kierowców) krajach. Planuje się również stopniowe poszerzanie zakresu usług on-line na wszystkich rynkach.

  • „Electric Vehicle” (pojazd elektryczny): Dzięki nawiązaniu partnerstwa z Renault, Nissan i NewMotion, oferta Electric Vehicle firmy Arval może już objąć cały ekosystem pojazdów elektrycznych, łącznie z dostosowaniem instalacji do ładowania w domu i miejscu pracy, rozwiązaniami w zakresie zintegrowanych płatności i usługami cyfrowymi dla pojazdów elektrycznych (rezerwowanie, śledzenie zużycia i lokalizowanie punktów zasilania).

    Oferta Electric Vehicle jest elastyczna i modułowa. Wyróżnia ją atrakcyjny plan cenowy i dostępne okresy próbne oraz dodatkowe usługi, w tym opcję wymiany na pojazd benzynowy/diesla na krótkie okresy, takie jak np. święta. Oferta będzie dostępna w 2018 roku, na początku we Francji, a potem również w Wielkiej Brytanii, Belgii, Norwegii i Holandii (i kolejnych 9 krajach od drugiego kwartału 2018 roku).

 

Philippe Bismut, Prezes Zarządu Arval, stwierdza na koniec: - Nasze doświadczenie, szeroki zakres innowacyjnych usług oraz dobra koniunktura na rynku pozwalają myśleć, że w 2018 roku będziemy kontynuować szybki wzrost w głównych obszarach naszej działalności. Mamy świadomość, że w szybko zmieniającym się świecie potrzeby naszych klientów stale ewoluują. Dlatego rozwijamy nasze oferty, w oparciu o najnowsze rozwiązania i wierzymy, że pomogą one naszym klientom przyczynić się do przekształcenia naszego sektora w bardziej ekologiczny.

 

Kontakt

Agnieszka Goworek – agnieszka.goworek@arval.pl - +48 22 45 45 500

 

O firmie Arval

Firma Arval powstała w 1989 roku i jest w pełni własnością BNP Paribas. Arval specjalizuje się w leasingu pojazdów. Arval oferuje swoim klientom – dużym przedsiębiorstwom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorcom oraz wolnym zawodom – dopasowane do nich rozwiązania optymalizujące przemieszczanie się pracowników i outsourcing ryzyka związanego z zarządzaniem flotą. Specjalistyczne doradztwo oraz jakość obsługi, które stanowią podstawę obietnicy Arval wobec klientów, zapewnia ponad 6 500 pracowników w 29 krajach. Łączna flota leasingowana przez Arval składa się z 1 103 835 pojazdów na całym świecie (grudzień 2017 r.).

Arval jest członkiem założycielem sojuszu Element-Arval Global Alliance Jest to najdłużej działający sojusz strategiczny w branży i światowy lider w zarządzaniu flotą ponad 3 mln pojazdów w 50 krajach. W ramach organizacyjnych BNP Paribas, Arval prowadzi działalność w pionie podstawowej bankowości detalicznej.

www.arval.com

 

O BNP Paribas:

BNP Paribas jest czołowym bankiem europejskim o zasięgu międzynarodowym. Jest obecny w 74 krajach i zatrudnia ponad 192 000 pracowników, w tym ponad 146 000 w Europie. Grupa zajmuje kluczowe pozycje w trzech głównych rodzajach działalności: rynki krajowe i międzynarodowe usługi finansowe (ang. Domestic Markets and International Financial Services), gdzie sieci banków detalicznych i usług finansowych obsługuje pion bankowości i usług detalicznych (ang. Retail Banking & Services) oraz bankowość dla przedsiębiorstw i instytucji (ang. Corporate & Institutional Banking), która obsługuje dwie franszyzy: klientów korporacyjnych i inwestorów instytucjonalnych.

Grupa pomaga wszystkim swoim klientom (osobom fizycznym, stowarzyszeniom społecznym, przedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorstwom, korporacjom oraz klientom instytucjonalnym) w realizacji ich projektów dzięki szerokiemu wachlarzowi rozwiązań: od finansowania, przez inwestycje i oszczędności po ochronę ubezpieczeniową. W Europie Grupa działa na czterech rynkach krajowych (w Belgii, Francji, we Włoszech i w Luksemburgu), a BNP Paribas Personal Finance jest europejskim liderem w kredytach konsumpcyjnych.

BNP Paribas rozwija swój zintegrowany model bankowości detalicznej w krajach śródziemnomorskich, w Turcji i w Europie Wschodniej, posiada także szeroką sieć w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W bankowości dla przedsiębiorstw i instytucji oraz działalności w zakresie międzynarodowych usług finansowych BNP Paribas również zajmuje czołowe miejsce w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, i szybko rośnie w krajach Azji i Pacyfiku.

www.bnpparibas.com

 

 

Press contact

Kontakt prasowy

Informacje dla mediów:
Telefon 
+48 22 45 45 500