Home > Smart Narzedzie Dla Bardziej Zielonego Transportu

SMaRT – NARZĘDZIE DLA BARDZIEJ ZIELONEGO TRANSPORTU

SMaRT – NARZĘDZIE DLA BARDZIEJ ZIELONEGO TRANSPORTU

czwartek, Wrzesień 27, 2018

Firma Arval wprowadziła innowacyjne rozwiązanie do zoptymalizowania floty pod kątem ekologii. SMaRT to akronim, który oznacza Sustainable Mobility and Responsibility Targets, czyli Zrównoważona Mobilność oraz Odpowiedzialne Cele.

Mieszkańcy krajów europejskich z coraz większym zainteresowaniem poszukują możliwości bardziej “zielonego” transportu. Metodologia oferowana w ramach pięciofazowej metody SMaRT odpowiada na to zapotrzebowanie, pomagając klientom Arval wytypować i wprowadzić w swojej flocie jak najlepiej dopasowane wzorce mobilności zgodne z potrzebą zrównoważonego wykorzystania energii i zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko. Metoda stanowi idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy swoją flotę chcą uczynić bardziej ekologiczną.

 

Rok 2018 – punkt zwrotny dla transportu

Według badań Arval, aż 59% przedsiębiorstw traktuje ograniczenie emisji CO2 priorytetowo. Metodologia SMaRT stworzona została właśnie po to, by zaspokoić rosnące wymagania menedżerów floty w tym zakresie. Rozwiązanie SMaRT pomaga klientom w budowaniu strategii flotowej. Kluczowe zagadnienia dla tego narzędzia to:

  • zmiana nastawienia do nowych źródeł energii w transporcie – napędów hybrydowych
    i elektrycznych

  • wdrażanie celów z zakresu odpowiedzialności społecznej do strategii flotowej

  • zwiększenie zainteresowania alternatywnymi usługami mobilnymi

  • uruchomienie usług opartych na telematyce (zwłaszcza dla dużych podmiotów)

  • oczekiwane znaczące zwiększenie floty w ciągu najbliższych trzech lat.

Firma Arval jako pierwsza w branży wynajmu samochodów oferuje tak ustrukturyzowane
i praktyczne rozwiązanie, jednocześnie zapewniając całkowite wsparcie w trakcie wdrażania go w bieżącą działalność flotową przedsiębiorstw i dostosowanie do obecnie używanych cyfrowych narzędzi analitycznych.

Metoda SMaRT obejmuje 5 następujących po sobie etapów:

 

Etap 1.

To etap wstępny, w trakcie którego klient definiuje swoje oczekiwania wobec przyszłego kształtu mobilności firmy oraz charakteru floty. Przy wyborze metody zarządzania nimi pomocne będzie doradztwo ekspertów Arval, przygotowane przez nich rozwiązania i strategie, bazujące na modelach skutecznie wypracowanych w praktyce w innych firmach.

 

Etap 2.

Istniejąca flota analizowana jest pod kątem rozwiązań odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR), by wyznaczyć odpowiednią strategię zastępowania pojazdów. Na tym etapie wykorzystuje się na przykład stosowane w firmie narzędzia analityczne, w tym także w oparciu o dane uwzględniające cele CSR-owe.

 

Etap 3.

Arval stworzył unikalne narzędzie kalkulacyjne SMaRT, które wykorzystując profilowanie kierowcy wyszukuje dla niego najlepiej odpowiadający mu optymalny napęd z punktu widzenia wykorzystania energii. Estymacja taka powstaje w oparciu o dane CSR oraz TCO (Total Cost of Ownership – całkowity koszt użytkowania).

 

Etap 4.

Jest to etap, na którym firmie prezentowane są alternatywne sposoby na mobilność, tak aby była bardziej SMaRT.

 

Etap 5.

Ostatni krok w całości cyklu stanowi ocena postępu dokonanego w kierunku pierwotnie zamierzonego celu. Niesatysfakcjonujące wyniki mogą skierować firmę do ponownego przejścia przez cały cykl, aż do osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów.

 

Kontakt dla mediów: Agnieszka Goworek – agnieszka.goworek @arval.pl - +48 22 45 45 500

 

O firmie Arval

Firma Arval powstała w 1989 roku i jest w pełni własnością BNP Paribas. Arval specjalizuje się w leasingu pojazdów. Arval oferuje swoim klientom – dużym przedsiębiorstwom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorcom oraz wolnym zawodom – dopasowane do nich rozwiązania optymalizujące przemieszczanie się pracowników i outsourcing ryzyka związanego z zarządzaniem flotą. Specjalistyczne doradztwo oraz jakość obsługi, które stanowią podstawę obietnicy Arval wobec klientów, zapewnia ponad 6 500 pracowników w 29 krajach. Łączna flota leasingowana przez Arval składa się z 1 103 835 pojazdów na całym świecie (grudzień 2017 r.).

Arval jest członkiem założycielem sojuszu Element-Arval Global Alliance Jest to najdłużej działający sojusz strategiczny w branży i światowy lider w zarządzaniu flotą ponad 3 mln pojazdów w 50 krajach. W ramach organizacyjnych BNP Paribas, Arval prowadzi działalność w pionie podstawowej bankowości detalicznej.

www.arval.com

 

O BNP Paribas:

BNP Paribas jest czołowym bankiem europejskim o zasięgu międzynarodowym. Jest obecny w 74 krajach i zatrudnia ponad 192 000 pracowników, w tym ponad 146 000 w Europie. Grupa zajmuje kluczowe pozycje w trzech głównych rodzajach działalności: rynki krajowe i międzynarodowe usługi finansowe (ang. Domestic Markets and International Financial Services), gdzie sieci banków detalicznych i usług finansowych obsługuje pion bankowości i usług detalicznych (ang. Retail Banking & Services) oraz bankowość dla przedsiębiorstw i instytucji (ang. Corporate & Institutional Banking), która obsługuje dwie franszyzy: klientów korporacyjnych i inwestorów instytucjonalnych.

Grupa pomaga wszystkim swoim klientom (osobom fizycznym, stowarzyszeniom społecznym, przedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorstwom, korporacjom oraz klientom instytucjonalnym) w realizacji ich projektów dzięki szerokiemu wachlarzowi rozwiązań: od finansowania, przez inwestycje i oszczędności po ochronę ubezpieczeniową. W Europie Grupa działa na czterech rynkach krajowych (w Belgii, Francji, we Włoszech i w Luksemburgu), a BNP Paribas Personal Finance jest europejskim liderem w kredytach konsumpcyjnych. BNP Paribas rozwija swój zintegrowany model bankowości detalicznej w krajach śródziemnomorskich, w Turcji i w Europie Wschodniej, posiada także szeroką sieć w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W bankowości dla przedsiębiorstw i instytucji oraz działalności w zakresie międzynarodowych usług finansowych BNP Paribas również zajmuje czołowe miejsce w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, i szybko rośnie w krajach Azji i Pacyfiku.

www.bnpparibas.com

Press contact

Kontakt prasowy

Informacje dla mediów:
Telefon 
+48 22 45 45 500