Home > udział własny

udział własny

Udział własny

jest to ustalona w umowie kwota, którą pokrywa ubezpieczający w każdej zaistniałej szkodzie AC.

np. jeśli w umowie udział własny w szkodzie wynosi 500 PLN to w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej

- której wartość zostanie wyceniona na 300 PLN. Ubezpieczający poniesie koszt 300 PLN.

- której wartość zostanie wyceniona na 1500 PLN. Ubezpieczający poniesie koszt 500 PLN, reszta czyli 1000 PLN zostanie pokryta przez firmę ubezpieczeniową.