Home > Www.arval.pl > Zdanie auta po zakończeniu umowy

Zdanie auta po zakończeniu umowy

zdanie auta po zakończeniu umowy

* samochód należy zwrócić w miejscu umówionym

* w momencie zwrotu samochód powinien być umyty

* należy zwrócić: wszystkie dokumenty (dowód rejestracyjny, książka serwisowa/gwarancyjna); oryginał polisy OC; kluczyki

* samochód musi być zwrócony z wyposażeniem, z którym został wydany. Jeśli zostały wprowadzone w samochodzie to po uzgodnieniu z Arval:

  - pokrywasz koszt przywrócenia auta do pierwotnego stanu

  - pozostawiasz wprowadzone zmiany ale w związku z tym nie dochodzisz roszczeń od Arval.

* w przypadku przedterminowego zwrotu pojazdu zostanie naliczona dodatkowa opłata (szczegółowa informacja w Twojej umowie).

* po zwrocie pojazdu jego stan techniczny zostanie zweryfikowany zgodnie z zasadami w „przewodniku zwrotu pojazdu PZWLP” (jak się da to link do tego)

* limit kilometrów zostanie rozliczony na koniec kontraktu zgodnie ze stanem aktualnym licznika

 

odkup auta po zakończeniu umowy

Po zakończeniu możesz odkupić samochód po cenie rynkowej  z dnia nabycia + koszty manipulacyjne (naliczone przez Arval zgodnie z cennikiem)