Home > Zostań ambasadorem bezpieczeństwa Arval - zgłoszenie

Zostań ambasadorem bezpieczeństwa Arval - zgłoszenie

Zostań ambasadorem bezpieczeństwa Arval

Witamy w II etapie konkursu Zostań Ambasadorem Bezpieczeństwa Arval.
Jeżeli nie byłeś uczestnikiem żadnego zdarzenia skutkującego uszkodzeniem samochodu i/lub osoby, dokończ zdanie:

Arval może wpływać na poprawę bezpieczeństwa na drodze poprzez...

Na odpowiedzi czekamy do 6 marca 2018 r.

NAGRODY

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26 marca 2018 r.

Dla trzech finalistów konkursu przewidzieliśmy następujące nagrody:

1 MIEJSCE Tytuł Ambasadora Bezpieczeństwa Arval oraz voucher biura podróży o wartości 5 000 PLN
2 MIEJSCE voucher biura podróży o wartości 2 000 PLN
3 MIEJSCE voucher biura podróży o wartości 1 000 PLN


Słuchaj rad ekspertów Arval Driving Academy
i jedź bezpiecznie do celu.

REGULAMIN

Wszystkich uczestników prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który jest dostępny w linku poniżej.

Pobierz regulamin konkursu PL

INFORMACJE O ORGANIZATORZE

Organizatorem konkursu jest Arval Service Lease Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029819, o kapitale zakładowym w wysokości 11 500 000.00 zł, posiadająca numer statystyczny REGON 016096737 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213033865 zwana dalej „Organizatorem”. Partnerem Konkursu jest Greenval Insurance DAC z siedzibą w Dublinie, Irlandia Trinity Point Leinster Street South 10-11, 00-002 Dublin, zarejestrowana pod numerem 432783.