FAQ

CO JESZCZE POWINIENEŚ WIEDZIEĆ CZYLI NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • CZYM JEST WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH?

  Wynajem długoterminowy dla osób fizycznych to produkt finansowania wynajmu pojazdu w Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., zapewniający w cenie czynszu usługi administracyjne i serwisowania. Płacisz miesięczny czynsz najmu i masz do dyspozycji nowy samochód na określony czas i przebieg zgodnie z Twoimi rzeczywistymi potrzebami. Firma Arval zajmuje się wszystkimi aspektami dotyczącymi serwisu i wymiany opon, w razie potrzeby dostarcza również samochody zastępcze. Więcej na dedykowanej stronie w zakładce: Wszystko o wynajmie

 • Jakie usługi zapewnia Arval w ramach miesięcznej opłaty za wynajem?

  W ramach miesięcznego czynszu najmu otrzymujesz finansowanie pojazdu oraz szeroki pakiet usług:

  - ubezpieczenie OC i AC,

  - Assistance 24H,

  - pakiet serwisowy (badania techniczne, przeglądy),

  - likwidacja szkód,

  - samochód zastępczy,

  - wymiana i przechowywanie opon (w zależności od oferty),

  - karty paliwowe,

  - aplikacje mobilne ułatwiające zarządzanie samochodem.

  Więcej na dedykowanej stronie w zakładce: Wszystko o wynajmie

 • Jaki jest zakres obsługi technicznej, zapewnionej w ramach wynajmu długoterminowego dla osób fizycznych?

  Firma Arval zapewnia pełną obsługę techniczną, zgodą z zaleceniami producentów, uwzględniającą:

  - przeglądy wymagane przez producenta,

  - okresowe badania techniczne,

  - uzupełnianie płynów eksploatacyjnych z wyłączeniem płynu do spryskiwacza,

  - obsługę i naprawę elementów układu hamulcowego (klocki i tracze), układu zawieszenia (tuleje zawieszenia, amortyzatory, łączniki stabilizatora), układu kierowniczego (drążki kierownicze, końcówki drążków), układu przeniesienia napędu (sprzęgło, skrzynia biegów), układu napędowego (naprawa silnika), układu elektrycznego (naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej producenta), innych związanych z normatywną eksploatacja pojazdu.

 • Kiedy należy dokonywać przeglądów pojazdu?

  Przeglądy okresowe pojazdów należy dokonywać zgodnie z zaleceniami producenta, w terminie określonym na podstawie czasu użytkowania pojazdu oraz ilości przebytych kilometrów.

 • Jakie są korzyści korzystania z karty paliwowej?

  Karta paliwowa, dostępna w ofercie, przypisana jest do danego pojazdu i pozwala na bezgotówkowy zakup paliwa na stacjach paliw sieci handlowych koncernów paliwowych współpracujących z Arval, w cenie niższej niż wskazanej na stacji. Uregulowanie należności za towary i usługi następuje na podstawie zbiorczych faktur wystawionych przez Arval na rzecz klienta.

  Szczegółowe informacje znajdziesz w umowie najmu długoterminowego dla osób fizycznych.

 • Jaki rodzaj ubezpieczenia jest zapewniony w ofercie wynajmu dla klientów indywidualnych?

  W ramach oferty wynajmu długoterminowego dla osób fizycznych, Arval zapewnia ubezpieczenie OC i AC pojazdu oraz usługę Assistance, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie najmu. Ubezpieczenie AC uwzględnia udział własny i franszyzę integralną w wysokości wskazanej we wniosku o najem.

 • Czym jest udział własny i franszyza integralna występująca w ubezpieczeniu AC pojazdu?

  Zgodnie z zapisami w OWU:

  Franszyza redukcyjna (udział własny) to określona w dokumentacji ubezpieczeniowej i wyrażona w złotych polskich kwota stanowiąca część szkody pokrywaną przez ubezpieczonego, pomniejszająca odszkodowanie, mająca zastosowanie w odniesieniu do każdej szkody. Przykład: Jeśli udział własny wynosi 1000 zł, a koszt likwidacji danej szkody na pojeździe będzie wynosić 1600 zł to klient jest zobowiązany do zapłacenia 1000 zł.

  Franszyza integralna to określona w dokumentacji ubezpieczeniowej i wyrażona w złotych polskich kwota, do wysokości której ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, mająca zastosowanie w odniesieniu do każdej szkody. Przykład: Jeśli franszyza integralna wynosi 1000 zł, a koszt likwidacji każdej szkody na pojeździe będzie wynosić 400 zł to klient jest zobowiązany do zapłacenia 400 zł za każdą szkodę.

 • Czy w ramach usługi wynajmu, mogę zrezygnować z ubezpieczenia samochodu w Arval i wykupić własne?

  W ofercie wynajmu dla osób fizycznych, Arval zapewnia finansowanie pojazdu wraz z szerokim pakietem usług dodatkowych. Ubezpieczenie samochodu jest jednym ze stałych elementów oferty, dlatego nie można z niego zrezygnować.

 • Czy koszt ubezpieczenia jest wliczony w miesięczną ratę przez cały okres finansowania czy tylko przez pierwszy rok?

  Wskazany w ofercie miesięczny czynsz najmu uwzględnia wszystkie parametry oferty (w tym pakiet usług ubezpieczeniowych) przez cały okres finansowania pojazdu.

 • Kto jest ubezpieczającym pojazd w ramach wynajmu długoterminowego dla osób indywidualnych? Czy jako klient i użytkownik pojazdu zachowam dotychczasowe zniżki i ciągłość ubezpieczenia?

  Przygotowana oferta pojazdów uwzględnia pakiet ubezpieczeń pojazdu - ubezpieczającym samochód jest Arval Service Lease Polska, samochód ubezpieczony jest w TU Greenval Aby zachować dotychczasowe zniżki możesz zawnioskować o wydanie przez Arval zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia pojazdu, co jest potwierdzeniem ciągłości ubezpieczenia.

 • Gdzie mogę znaleźć aktualną listę pojazdów, dostępną dla klientów indywidualnych w ramach oferty pracowniczej?

  Oferta wynajmu długoterminowego dla osób fizycznych, dedykowana dla pracowników określonych firm, jest dostępna na stronie Arval, wskazanej przez Twojego Pracodawcę.

  Wszystkie dostępne marki i modele znajdziesz na stronie w zakładce: Oferta samochodów. Dodatkowo, przy każdej ofercie pojazdu znajduje się plik PDF do pobrania, prezentujący specyfikację konkretnego modelu samochodu oraz wysokość dostępnego czynszu najmu w kilku wariantach, uzależnionych od rocznego limitu kilometrów. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat wyposażenia danego pojazdu - skontaktuj się z przedstawicielem Arval, który przedstawi bardziej dokładną specyfikację lub przygotuje dokument ze szczegółową parametryzacją samochodu.

 • Czy w ramach wynajmu w ofercie pracowniczej, mogę skorzystać z oferty dowolnego samochodu, w dowolnej konfiguracji?

  W Arval przygotowaliśmy dla Ciebie oferty konkretnych modeli samochodów z określonym wyposażeniem.

  Na ten moment nie przygotowujemy ofert do indywidualnych konfiguracji pojazdów (brak możliwości np. zmiany lub doposażenia samochodu).

 • Czy oferta samochodów dostępna na stronie jest stała czy może ulec zmianie?

  Prezentowana oferta samochodów może się zmieniać w określonych odstępach czasu. Firma Arval zapewnia regularną aktualizację ofert pojazdów, by w jak największym stopniu uwzględniać oczekiwania swoich klientów.

 • Czy jest możliwość obejrzenia pojazdu wybranego przeze mnie na stronie Arval (np. jego elementów wizualnych, przestrzennych, kolorystycznych) przed podpisaniem umowy? Czy jest możliwość zarezerwowania jazdy próbnej takiego pojazdu?

  Firma Arval nie umożliwia obejrzenia pojazdu przez klienta i nie uczestniczy w procesie rezerwacji jazd próbnych. Aby zarezerwować pojazd do jazdy próbnej, należy się bezpośrednio skontaktować z przedstawicielem dealera danej marki samochodu.

 • Jaki jest czas oczekiwania na samochód?

  Termin dostępności pojazdów został wskazany w ofertach konkretnych modeli samochodów. W przypadku niektórych ofert pojazd może być dostępny "od ręki", inne oferty mogą mieć wskazany dłuższy termin oczekiwania ze względu na czas produkcji. W związku z ograniczoną ilością dostępnych pojazdów, ostateczny termin odbioru samochodu może się różnić od pierwotnie wskazanego. Zapytaj przedstawiciela Arval o dostępność interesującego Cię samochodu.

 • Jeśli samochód jest "dostępny od ręki" to jak długo będę czekać na odbiór pojazdu?

  Samochód dostępny "od ręki" powinien zostać wydany w terminie do 3 tygodni od momentu dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów. Okres ten jest związany z koniecznością przeprowadzenia wszystkich czynności prawnych i proceduralnych, umożliwiających zarejestrowanie i wydanie pojazdu klientowi.

 • Jakie warunki muszę spełnić żeby móc ubiegać się o wynajem długoterminowy dla osób fizycznych w ofercie pracowniczej?

  Oferta wynajmu długoterminowego dla osób fizycznych, prezentowana na dedykowanej stronie Arval, dostępna jest dla pracowników określonych firm w ramach specjalnie przygotowanej oferty pracowniczej. Jest ona dedykowana pracownikom zatrudnionym w danym przedsiębiorstwie na umowę o pracę od co najmniej 6 miesięcy i posiadającym nr PESEL. W przypadku osób zatrudnionych na czas określony, wymagane jest by okres finansowania pojazdu był krótszy niż pozostały okres zatrudnienia.

 • Jakie dokumenty musze przedstawić przy wnioskowaniu o wynajem dla osób fizycznych?

  Aby zawnioskować o wynajem pojazdu z oferty pracowniczej należy wypełnić formularz znajdujący się na dedykowanej stronie w zakładce: Zamówienie samochodu. W kolejnym kroku należy wysłać na adres: privatelease@arval.pl skan zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Dokument powinien być wypełniony przez pracownika HR firmy, który wskaże m.in. okres zatrudnienia i miesięczną wysokość dochodów pracownika. Dopuszczony jest także inny dokument potwierdzający zatrudnienie np. wyciąg bankowy, jeśli nie jest możliwe wypełnienie zaświadczenia przez dział HR pracownika.

 • Co się stanie z wynajmowanym przeze mnie pojazdem, jeśli zakończy się mój stosunek pracy z obecnym pracodawcą (przestanę mieć dostęp do oferty pracowniczej)?

  Oferta wynajmu długoterminowego dla osób fizycznych, przedstawiona na stronie Arval, jest dostępna dla pracowników określonych firm (pozwala na wnioskowanie o pojazd w ramach oferty pracowniczej), ale zakończenie stosunku pracy z daną firmą nie wpływa na zmianę warunków udzielonego wynajmu. Możesz zatem dalej korzystać z pojazdu zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami, pod warunkiem dokonywania spłaty miesięcznych rat.

 • Czy prezentowany czynsz najmu będzie stały przez cały okres finansowania czy może ulec zmianie?

  Czynsz najmu jest z góry określony, ale może ulec zmianom zgodnie z warunkami umowy najmu. Korekta w wysokości czynszu może być spowodowana rekalkulacją kosztów ubezpieczeń na koniec roku kalendarzowego, wynikającą z powstałych szkód na pojeździe w ciągu danego roku kalendarzowego. Wartość podwyższająca miesięczny czynsz najmu, zależna od ilości szkód na samochodzie w ciągu roku, została wskazana w Tabeli opłat i prowizji, będącej załącznikiem do umowy najmu.

 • Ile wynosi wymagana wpłata własna? Czy można indywidualnie ustalić jej wysokość?

  W ramach oferty wynajmu długoterminowego dla osób fizycznych nie wymagamy wpłaty własnej od Klienta. Jednocześnie, nie ma możliwości zmiany jej wartości - w każdym przypadku będzie wynosić 0 zł.

 • W jaki sposób należy dokonać płatności miesięcznej raty?

  Czynsz najmu pobierany jest ze wskazanego przez Ciebie konta, zgodnie z podpisanymi upoważnieniami, dołączonymi do Twojej umowy (polecenie zapłaty). Pamiętaj, że fakturę możesz pobrać każdorazowo na platformie MyArval.com

 • Jakiej wysokości będzie pierwsza faktura? Czy zawiera jakieś dodatkowe koszty?

  Faktury są wystawiane każdego pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego. Wysokość pierwszej faktury będzie wyższa od pozostałych faktur, ponieważ uwzględnia wartość czynszu za dni, które minęły od odbioru samochodu do chwili wystawienia faktury oraz wartość czynszu za bieżący miesiąc rozliczony z góry.

 • Jakiego typu szkody należy zgłaszać do Arval?

  Zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie najmu i OWU (stanowiącym załącznik do umowy), należy zgłaszać wszystkie przypadki wystąpienia szkód na pojeździe - od małych zarysowań do szkód wynikających z kolizji i wypadków drogowych.

 • Jakie koszty będę musiał/a ponieść w przypadku uszkodzenia pojazdu wynajmowanego od Arval?

  W ramach oferty wynajmu dla osób fizyczny otrzymujesz pakiet ubezpieczeń z określonym udziałem własnym i franszyzą integralną. Oznacza to, że w przypadku szkody będziesz zobowiązany/a pokryć udział w szkodzie do wysokości wskazanej we wniosku o najem (dokumencie podsumowującym parametry pojazdu oraz wskazującym wysokość czynszu najmu). Na koniec roku nastąpi również przeliczenie miesięcznego czynszu najmu o wartość wskazaną w Tabeli opłat i prowizji, zależną od ilości szkód na pojeździe w ciągu roku.

 • W jaki sposób należy zgłosić szkodę pojazdu?

  Każdy samochód Arval posiada dyskretną naklejkę na szybie z najważniejszymi numerami telefonu. W przypadku chęci zgłoszenia szkody należy skontaktować się z Assistance dzwoniąc pod numer 22 45 45 500.

 • Co się dzieje w przypadku kradzieży samochodu lub wystąpienia kolizji, której następstwem jest stwierdzenie szkody całkowitej pojazdu?

  W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, umowa zostaje rozwiązana z rozliczeniem wskazanego we wniosku o najem maksymalnego udziału własnego w szkodzie AC. Zarówno kradzież samochodu jak i wypadek skutkujący szkodą całkowitą pojazdu są zdarzeniami wymagającymi podjęcia dalszej decyzji co do wynajmu kolejnego samochodu bądź rezygnacji z usługi, dlatego w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Arval udostępnia samochód zastępczy na okres 30 dni.

 • Czy można całkowicie znieść udział własny w szkodzie lub zmodyfikować jego wysokość?

  Wysokość udziału własnego i franszyzy integralnej zależy od rodzaju oferty jaka została przygotowana. W przypadku oferty wynajmu długoterminowego w programie pracowniczym, udział własny i franszyza zostały ustalone na określonym poziomie i nie ma możliwości ich zniesienia lub zmiany.

 • Czy mogę zmienić auto na inne w czasie trwania kontraktu?

  Niestety nie ma możliwości zmiany wybranego auta po uruchomieniu kontraktu i w trakcie jego trwania.

 • Co się dzieje z pojazdem na koniec okresu finansowania?

  W przypadku skorzystania z oferty dla osób fizycznych, nie musisz się martwić odsprzedażą pojazdu i utratą jego wartości na koniec okresu finansowania. W ustalonym miejscu i czasie zwracasz pojazd, a następnie ponownie wybierasz nowy w ramach dostępnej oferty i korzystasz z wynajmu długoterminowego z szerokim pakietem usług. Możesz również zwrócić pojazd bez konieczności zawierania kolejnej umowy najmu.

 • Jak wygląda procedura zdania pojazdu? Czy ponoszę przy tym dodatkowe koszty?

  Po zakończeniu kontraktu niezależny rzeczoznawca dokonuje oględzin pojazdu dokonując analizy jego normatywnego zużycia zgodnie z Przewodnikiem Zwrotu Pojazdów wydawanym przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Jeśli samochód nie posiada uszkodzeń wynikających z niezgłoszonych szkód komunikacyjnych, a jego stan to wyłącznie uszkodzenia, które wpisują się w definicję normatywnego zużycia, nie ponosisz dodatkowych kosztów przy zwrocie pojazdu.

 • Czy mogę zwrócić pojazd przed końcem terminu finansowania? Jeśli tak, to jak wygląda proces przedterminowego zwrotu samochodu?

  Istnieje możliwość skrócenia terminu finansowania (zwrócenia pojazdu przed terminem), jednak może się to wiązać z poniesieniem dodatkowych opłat, wskazanych we wniosku o najem. W celu rozpoczęcia procedury zwrotu należy zwrócić się do swojego opiekuna (wskazanego w aplikacji MyArval), który ustali ewentualne koszty zwrotu, miejsce oraz czas zwrotu pojazdu, a także wskaże poszczególne elementy procesu.

 • Jakie koszty musiałbym/musiałabym ponieść w przypadku przedterminowego zwrotu pojazdu?

  Zgodnie z umową najmu dla osób fizycznych, klient jest zobowiązany do zapłaty świadczenia pieniężnego z tytułu skrócenia okresu finansowania obliczonego na podstawie pomożenia ilości dni pozostałych do końca okresu finansowania wynikającego z umowy przez stawkę wskazaną we wniosku jako Opłata za dzień -

 • W jakim przypadku Arval może rozwiązać umowę z klientem?

  Arval ma prawo rozwiązać umowę najmu w przypadku nieterminowego uiszczania płatności za wynajem na rzecz Arval, bądź w sytuacji nie stosowania się przez klienta do zapisów zawartych w umowie najmu.

 • Co się dzieje w przypadku przekroczenia ustalonego limitu kilometrów?

  W przypadku przekroczenia limitu kilometrów ( na koniec kontraktu ) klient zobowiązuje się, zgodnie z umową, do zapłaty na rzecz Arval należności, obliczonej na podstawie pomnożenia ilości przekroczonych kilometrów przez określoną we wniosku stawkę za przekroczenie kilometrów (Opłata za km +). Opłata może być naliczana i przedstawiana do zapłaty co rok lub po zakończeniu okresu świadczenia usług.

 • Czy mogę udostępnić samochód innej osobie np. członkowi rodziny?

  Istnieje możliwość udostępnienia samochodu innej osobie jako kierowcy pod warunkiem, że posiada ona uprawnienia do prowadzenia pojazdu i nie jest pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających.

 • Czy Arval zezwala na wyjazd samochodem za granicę? Czy są związane z tym dodatkowe koszty?

  Arval zezwala na wyjazd samochodu za granicę, a na terenie państw objętych Europejskim Okręgiem Gospodarczym (EOG) nie wiąże się to z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Wyjazd na teren niektórych państw spoza EOG może wiązać się z koniecznością dokupienia krótkoterminowego ubezpieczenia od kradzieży Dodatkowo, będąc za granicą warto posiadać upoważnienie do poruszania się pojazdem wystawione przez Arval w języku angielskim. Dokument świadczy o stanie prawnym samochodu w przypadku kontroli drogowej.

  Więcej informacji na stronie: http://abroad.serwisarval.pl/