Jak wynająć samochód?

JAK WYNAJĄĆ SAMOCHÓD DLA SIEBIE?

Left column
car with icons and promotion text
Right column

JAK WYNAJĄĆ SAMOCHÓD:

1.WYBIERZ  OFERTĘ SPOŚRÓD DOSTĘPNYCH NA STRONIE
 

Uwaga! Obecnie oferujemy jedynie samochody dostępne na naszej stronie internetowej,
nie przygotowujemy ofert do indywidualnych konfiguracji

 

2.WYPEŁNIJ FORMULARZ  i WYŚLIJ NAM ZAŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU
 

Wymagane jest, by zaświadczenie było wypełnione i podpisane przez uprawnionego pracownika HR (wzór do pobrania tutaj),
a następnie wysłane z Twojego służbowego adresu email.

Zaświadczenie należy wysłać na adres: privatelease@arval.pl

 

3.PODPISZ UMOWĘ I ODBIERZ SAMOCHÓD

Otrzymane dokumenty podpisz i odeślij na adres:

Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa
z dopiskiem „SME – Private Lease”

Aby przyspieszyć proces rejestracji pojazdu, podpisane skany dokumentów należy wysłać na adres: privatelease@arval.pl

CO JESZCZE POWINIENEŚ WIEDZIEĆ CZYLI NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ

 • Czym jest Wynajem Długoterminowy dla osób fizycznych?

  Wynajem Długoterminowy dla osób fizycznych to produkt finansowania wynajmu pojazdu w Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., zapewniający usługi administracyjne i serwisowania. Płacisz stałą miesięczną ratę i masz do dyspozycji nowy samochód na określony czas i przebieg zgodnie z Twoimi rzeczywistymi potrzebami. Firma Arval zajmuje się wszystkimi aspektami dotyczącymi serwisu i wymiany opon, w razie potrzeby dostarcza również samochody zastępcze. Więcej na dedykowanej stronie w zakładce: Wszystko o Wynajmie

 • Jakie usługi zapewnia Arval w ramach miesięcznej raty Wynajmu?

  W przypadku skorzystania z Wynajmu długoterminowego dla osób fizycznych, płacisz z góry określony miesięczny Czynsz Najmu, który obejmuje finansowanie pojazdu oraz szeroki pakiet usług: ubezpieczenie OC/AC; assistance, serwis, przeglądy techniczne, wymiana i przechowywanie opon (w zależności od wybranej oferty), karty paliwowe, aplikacje mobilne ułatwiające zarządzanie samochodem. Więcej na dedykowanej stronie w zakładce: Wszystko o Wynajmie

 • Czy w ramach Wynajmu dla osób fizycznych mogę skorzystać z oferty dowolnego samochodu, w dowolnej konfiguracji?

  W Arval przygotowaliśmy dla Ciebie oferty konkretnych modeli samochodów z określonym wyposażeniem. Znajdziesz je na stronie w zakładce: Oferta. Przy każdej ofercie pojazdu znajduje się również plik PDF do pobrania, prezentujący szczegółową specyfikację konkretnego modelu samochodu. Na ten moment nie przygotowujemy ofert do indywidualnych konfiguracji pojazdów (brak możliwości np. doposażenia samochodu)

 • Jaki jest czas oczekiwania na Pojazd?

  Termin dostępności został wskazany w ofertach konkretnych modeli samochodów. W przypadku niektórych ofert jest możliwość odbioru pojazdu w kilka dni, inne oferty mogą mieć wskazany dłuższy termin oczekiwania.

  Aby przyspieszyć czas realizacji zamówienia i rejestracji pojazdu należy postępować zgodnie z instrukcją procesu wskazaną na stronie w zakładce Jak wynająć samochód? Należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia i wyrazić wymagane zgody, przekazać do Arval zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, a następnie postępować zgodnie z dalszymi wytycznymi przesyłanymi drogą mailową

 • Jakie warunki muszę spełnić żeby móc ubiegać się o wynajem długoterminowy dla osób fizycznych?

  Oferta Wynajmu długoterminowego dla osób fizycznych jest dostępna dla pracowników określonej firmy w ramach specjalnie przygotowanej oferty pracowniczej. Jest ona dostępna dla osób, które są zatrudnione w danym przedsiębiorstwie na umowę o pracę od co najmniej 6 miesięcy i posiadają nr PESEL. W przypadku osób zatrudnionych na czas określony, wymagane jest by okres finansowania pojazdu był krótszy niż pozostały okres zatrudnienia.

  Oferta wynajmu długoterminowego dla osób fizycznych nie jest dostępna poza programem pracowniczym.

 • Jakie dokumenty musze przedstawić przy wnioskowaniu o wynajem dla osób fizycznych?

  Aby zawnioskować o wynajem pojazdu dla osób fizycznych należy wypełnić formularz znajdujący się na dedykowanej stronie w zakładce: Zamówienie samochodu.

  W kolejnym kroku należy wysłać na adres: privatelease@arval.pl skan zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Dokument powinien być wypełniony i podpisany przez pracownika HR firmy.

 • W jaki sposób należy dokonać płatności miesięcznej raty?

  Czynsz Najmu pobierany jest ze wskazanego przez Ciebie konta, zgodnie z podpisanymi upoważnieniami, dołączonymi do Twojej umowy. Pamiętaj, że fakturę możesz pobrać każdorazowo na platformie MyArval.com

 • Jakiej wysokości będzie pierwsza faktura? Czy zawiera jakieś dodatkowe koszty?

  Faktury są wystawiane każdego pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego. Wysokość pierwszej faktury będzie wyższa od pozostałych faktur, ponieważ uwzględnia wartość Czynszu za dni, które minęły od odbioru samochodu do chwili wystawienia faktury oraz wartość czynszu za bieżący miesiąc rozliczony z góry

 • Co się dzieje w przypadku przekroczenia ustalonego limitu kilometrów?

  W przypadku przekroczenia limitu kilometrów (rocznego lub całkowitego), Klient zobowiązuje się, zgodnie z Umową, do zapłaty na rzecz Arval należności, obliczonej na podstawie pomnożenia ilości przekroczonym kilometrów przez określoną we Wniosku stawkę za przekroczenie kilometrów (Opłata za km +). Opłata może być naliczana i przedstawiana do zapłaty co rok lub po zakończeniu Okresu Świadczenia Usług

 • Kiedy należy dokonywać przeglądów pojazdu?

  Przeglądy okresowe pojazdów należy dokonywać zgodnie z zaleceniami producenta, w terminie określonym na podstawie czasu użytkowania Pojazdu oraz ilości przebytych kilometrów

 • Czy mogę udostępnić samochód innej osobie np. członkowi rodziny?

  Istnieje możliwość udostępnia samochodu innej osobie jako kierowcy pod warunkiem, że posiada ona uprawnienia do prowadzenia pojazdu i nie jest pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających

 • Czy Arval zezwala na wyjazd samochodem za granicę? Czy są związane z tym dodatkowe koszty?

  Arval zezwala na wyjazd samochodu za granicę, a na terenie Państw objętych Europejskim Okręgiem Gospodarczym nie wiąże się to z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Warto jednak przed planowanym wyjazdem zgłosić zamiar podróży za granice. Wyjazd na teren niektórych Państw może wiązać się z koniecznością dokupienia krótkoterminowego ubezpieczenia od kradzieży.

  Dodatkowo będąc za granicą warto posiadać upoważnienie do poruszania się pojazdem wystawione przez Arval w języku angielskim. Dokument świadczy o stanie prawnym samochodu w przypadku kontroli drogowej

 • W jaki sposób należy zgłosić szkodę pojazdu?

  Każdy samochód jeżdżący w ramach kontraktu wynajmu długoterminowego w Arval posiada dyskretną naklejkę na szybie z najważniejszymi numerami telefonu. W przypadku chęci zgłoszenia szkody należy skontaktować się z assistance dzwoniąc pod numer 22 45 45 500

 • Czy w ramach usługi Wynajmu, mogę zrezygnować z ubezpieczenia samochodu w Arval i wykupić własne?

  Oferta Wynajmu dla osób fizycznych zawiera szereg usług, w tym pakiet ubezpieczeń TU Greenval. Jest to nieodłączny element naszej oferty, dlatego nie ma możliwości wyboru własnego ubezpieczenia

 • Jakie koszty będę musiał/a ponieść w przypadku uszkodzenia pojazdu wynajmowanego od Arval?

  W ramach oferty Wynajmu dla osób fizyczny otrzymujesz pakiet ubezpieczeń z określonym udziałem własnym i franszyzą integralną 1000 zł. Oznacza to, że w przypadku szkody będziesz zobowiązany/a pokryć udział w szkodzie do wysokości 1000 zł.

  Na koniec roku nastąpi również przeliczenie miesięcznego Czynszu Najmu o wartość wskazaną w Tabeli Opłat i Prowizji, zależną od ilości szkód na pojeździe w ciągu roku

 • Co się dzieje w przypadku kradzieży samochodu lub wystąpienia kolizji, której następstwem jest stwierdzenie szkody całkowitej pojazdu?

  Podmiotem Umowy Najmu jest samochód i kiedy przestaje on istnieć, umowa zostaje rozwiązana z rozliczeniem wymienionego w umowie maksymalnego udziału własnego w szkodzie AC.( 1000 zł)

  Zarówno kradzież samochodu jak i wypadek skutkujący szkodą całkowitą pojazdu  są zdarzeniami wymagającymi podjęcia dalszej decyzji co do wynajmu kolejnego samochodu bądź rezygnacji z usługi, dlatego w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Arval udostępnia samochód zastępczy na okres 30 dni

 • Czy można całkowicie znieść udział własny w szkodzie lub zmodyfikować jego wysokość?

  Wysokość udziału własnego i franszyzy integralnej zależy od rodzaju oferty jaka została przygotowana. W przypadku oferty Wynajmu dla osób fizycznych, prezentowanej na stronie, udział własny i franszyza zostały ustalone na poziomie 1000 zł i nie ma możliwości ich zniesienia lub zmiany. 

 • Czy mogę zmienić auto w czasie trwania kontraktu?

  Niestety nie ma możliwości zmiany wybranego auta po uruchomieniu kontraktu i w trakcie jego trwania

 • Co się dzieje z pojazdem na koniec okresu finansowania?

  W przypadku skorzystania z oferty dla osób fizycznych, nie musisz się martwić odsprzedażą pojazdu i utratą jego wartości na koniec okresu finansowania. W ustalonym miejscu i czasie zwracasz Pojazd, a następnie ponownie wybierasz nowy w ramach dostępnej oferty i korzystasz z Wynajmu długoterminowego z szerokim pakietem usług. Możesz również zwrócić Pojazd bez konieczności zawierania kolejnej Umowy Najmu

 • Jak wygląda procedura zdania pojazdu? Czy ponoszę przy tym dodatkowe koszty?

  Po zakończeniu kontraktu, niezależny rzeczoznawca dokonuje oględzin pojazdu dokonując analizy jego normatywnego zużycia zgodnie z Przewodnikiem Zwrotu Pojazdów wydawanym przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Jeśli samochód nie posiada uszkodzeń wynikających z niezgłoszonych szkód komunikacyjnych, a jego stan to wyłącznie uszkodzenia, które wpisują się w definicję normatywnego zużycia, nie ponosisz dodatkowych kosztów przy zwrocie pojazdu

 • Jakie koszty musiałbym/musiałabym ponieść w przypadku przedterminowego zwrotu pojazdu?

  Zgodnie z Umową Najmu dla osób fizycznych, Klient jest zobowiązany do zapłaty świadczenia pieniężnego z tytułu skrócenia okresu finansowania obliczonego na podstawie pomożenia ilości dni pozostałych do końca okresu finansowania wynikającego z Umowy przez stawkę wskazaną we Wniosku jako Opłata za dzień -

 • W jakim przypadku Arval może rozwiązać Umowę z klientem?

  Arval ma prawo rozwiązać Umowę Najmu w przypadku nieterminowego uiszczania płatności za wynajem na rzecz Arval, bądź w sytuacji nie stosowania się przez Klienta do zapisów zawartych w Umowie Najmu