Loteria

banner loteria v2

Punkt stacjonarny loterii w Arval Store

mapa loterii

Zasady loterii:

1. Przyjdź do Arval Store

2. Zostaw swój los poprzez formularz  w punkcie loterii

3. Wygraj jedną z trzech nagród!

 

Nagrody w Odjazdowej Loterii Arval Store:
auto na miesiąc!

LOTERIA NAGRODY

FORD TOURNEO CONNECT        MUSTANG MACH-E + ROWER           FORD BRONCO
 

REGULAMIN

Loteria promocyjna „Losofix 3 edycja”

Zasady Aktywności: „Odjazdowa loteria Arval Store”

Ogłoszenie Aktywności: Odjazdowa loteria Arval Store

Daty aktywności: 29.04.2024 - 22.06.2024

Data losowania: 24.06.2024 Nagradzana aktywność:

W celu wzięcia udziału w losowaniu nagród należy w terminie między 29.04.2024 r. a 22.06.2024 r. przyjść do punktu stacjonarnego Arval Store przy al. Wilanowskiej 372, 02-765 Warszawa (wjazd od al. Wilanowskiej 370) i w punkcie przeznaczonym do udziału w loterii wypełnić elektroniczny formularz na przeznaczonym do tego iPadzie.

Prawidłowo wypełniony formularz zawiera następujące dane:

● imię i nazwisko, ● nr telefonu (z polskiej numeracji),

● adres e-mail,

● wyrażenie zgody marketingowej,

● wyrażenie zgody na udział w loterii oraz akceptację Regulaminu Loterii „Losofix 3 edycja” oraz Aktywności „Odjazdowa loteria Arval Store”

Za prawidłowe wypełnienie formularza jest przyznawany jeden los. Jeden uczestnik może otrzymać wyłącznie jeden los w losowaniu nagród (nawet w przypadku kilkukrotnego wypełnienia formularza). Formularze, które nie będą zawierały ww. danych oraz zgód nie wezmą udziału w losowaniu.

Nagrody:

- I stopnia: miesięczne korzystanie z samochodu Ford Mustang Mach-E oraz roweru elektrycznego Romet o wartości 3 567 zł brutto wraz z kwotą 396 zł brutto, która zostanie potrącona przez organizatora na rzecz zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej,

- II stopnia: miesięczne korzystanie z samochodu Ford Bronco o wartości 3 321 zł brutto wraz z kwotą 369 zł brutto, która zostanie potrącona przez organizatora na rzecz zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej,

- III stopnia: miesięczne korzystanie z samochodu Ford Tourneo Connect o wartości 3 075 zł brutto wraz z kwotą 342 zł brutto, która zostanie potrącona przez organizatora na rzecz zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej. Łączna pula nagród wynosi 11 070 zł brutto.

Łączna pula nagród wynosi 11 070 zł brutto.

Losowanie: Losowanie nagród odbędzie się w biurze Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa przy użyciu urządzenia losującego (poprzez NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk ▪ www.nofsza.pl Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy ▪ KRS 0000866894 ▪ NIP: 583-341-02-27 dostęp do urządzenia losującego (serwer), który znajduje się pod adresem: Osiedle 2 Pułku Lotniczego 47A, 31-870 Kraków).

Nagrody zostaną wylosowane w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowej. Do każdej nagrody zostanie wylosowany zwycięski los oraz los rezerwowy I i los rezerwowy II. Jeden uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Aktywności.

Powiadomienie o wygranej:

W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od dnia losowania, do zwycięzców zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją dotyczącą wygranej oraz linkiem do formularza zwycięzcy, w którym laureat będzie zobowiązany podać:

1. adres wraz z kodem i miejscowością,

2. numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL, zwycięzca jest zobowiązany podać datę urodzenia oraz obywatelstwo.

Formularz zwycięzcy będzie aktywny przez 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jego otrzymania. Dodatkowo zwycięzcy nagród mogą zostać powiadomieni telefonicznie o wyniku losowania oraz o wysłaniu powyższej wiadomości e-mail.

W przypadku, gdy laureat nie wypełni formularza zwycięzcy w podanym terminie, nagroda nie zostanie przyznana i prawo do niej przejdzie na uczestnika, którego los został wylosowany jako rezerwowy I, a następnie ewentualnie jako rezerwowy II. Laureat rezerwowy zostanie powiadomiony o prawie do nagrody maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych następujących po ostatecznym dniu, w którym poprzednio weryfikowany zwycięzca powinien prawidłowo wypełnić formularz.

Wydanie nagrody:

Nagrody zostaną wydane w Arval Store przy al. Wilanowskiej 372, 02-765 Warszawa (wjazd od al. Wilanowskiej 370), po okazaniu oryginału dokumentu tożsamości, w którym imię i nazwisko będzie tożsame z danymi podanymi w formularzu zwycięzcy oraz za pisemnym potwierdzeniem odbioru, w terminie między 01.07- 31.08.2024 r.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zgodnie z art. 30. ust. 1. pkt 2) oraz art. 41. ust. 4. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2647), Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody potrąci dodatkową kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku i odprowadzi ten podatek do właściwego urzędu skarbowego.

 

Regulamin loterii „Losofix 3 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie: https://www.losofix.pl/

Organizatorem loterii „Losofix 3 edycja” jest https://www.nofsza.pl

Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

 

Informacje dot. danych osobowych:

Administratorem danych uczestników aktywności jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: https://www.arval.pl/ogolne/polityka-danych-osobowych Administratorem danych osobowych laureatów Loterii jest Organizator - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na którego zlecenie prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

 

 

DLACZEGO ARVAL?

WARTO NAM ZAUFAĆ

Arval to potęga 30-letniego doświadczenia w leasingu.

JESTEŚMY PARTNEREM

Nasz zespół ekspertów wskaże najlepsze rozwiązania.

MOŻNA NA NAS POLEGAĆ

Jesteśmy zawsze, kiedy nas potrzebujesz – wirtualnie lub osobiście.

PO PROSTU JEDŹ

Z nami proces obsługi pojazdu jest dużo łatwiejszy.