Arval Mobility Observatory

Arval Mobility Observatory: niezależna instytucja ekspercka Arval skupiona na trendach branżowych

Arval Mobility Observatory (wcześniej pod nazwą Corporate Vehicle Observatory) to think tank założony w 2002 r. we Francji z inicjatywy Grupy BNP Paribas oraz firmy Arval. Organizacja działa obecnie w 20 krajach świata i m.in. w ramach projektu „Barometr Flotowy” prowadzi niezależne, ustandaryzowane badanie rynku flotowego na terenie 15 państw Unii Europejskiej, w tym Polski, a także w Turcji, Rosji, Szwajcarii, Norwegii oraz Brazylii. Badanie prowadzone przez AMO jest niezależne, a jego celem jest zebranie danych i określenie trendów związanych z mobilnością pracowników. Wyniki badania pozwalają też na opisanie zmian zachodzących na rynkach flotowych, jak również na nakreślenie perspektyw rozwoju rynku w poszczególnych krajach.