Nota prawna

KORZYSTANIE ZE STRONY ARVAL

Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści i materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności tekstów, plików, zdjęć, grafik i in. przysługują Arval Service Lease Polska z/s w Warszawie (dalej: „Arval Polska”).

  • Materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez zgody Arval.
  • Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej witrynie lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszej witrynie są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie w/w materiałów stanowić będzie naruszenie praw autorskich.
  • Arval Polska upoważnia użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych w niniejszym serwisie wyłącznie dla potrzeb prywatnych i nie komercyjnych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych.
  • Arval Polska zastrzega sobie prawo do aktualizowania i wprowadzania zmian w zawartości niniejszej witryny bez uprzedzenia.
  • Arval Polska nie bierze odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach podmiotów trzecich, do których odnośniki znajdują się w niniejszym serwisie.
  • Umieszczenie odnośnika do niniejszej strony wymaga zgody Arval Polska. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem arval@arval.pl.
  • Dostęp do niniejszej witryny jest bezpłatny. Koszt korzystania z sieci telekomunikacyjnych ponosi internauta.
  • Komentarze i inne materiały zamieszczane w serwisie nie stanowią porad ani rekomendacji, w oparciu wyłącznie o które można podejmować jakiekolwiek decyzje. W związku z tym Arval Polska wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za skutki indywidualnych decyzji podjętych na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie przez jej użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę.