Flota odpowiedzialna społecznie

CSR w Arval Polska

CSR w Arval Polska
W zmieniającym się świecie Arval ma do odegrania decydującą rolę, przyczyniając się do powstania wspólnego i zrównoważonego modelu mobilności.
W czasach, gdy jesteśmy wspólnie świadomi naszej odpowiedzialności za zmiany klimatu i jakość życia w miastach, jesteśmy w stanie wspierać naszych klientów, naszych użytkowników i naszych pracowników w budowaniu środowiska, w którym rozwiązania mobilności nie są brane pod uwagę jako źródło frustracji, a wręcz przeciwnie, jako środek ułatwiający życie; aby przejść z jednego punktu A do jednego punktu B, będąc przyjaznym środowisku, z firmą, która ma pozytywny wpływ na
świat i społeczeństwo, w którym działa. Dziś pozycjonujemy się jako kluczowy gracz w zintegrowanej mobilności, przyjmując rolę doradcy,
eksperta i lidera w przyspieszaniu transformacji energetycznej. Funkcja CSR polega na adekwatnym do celów biznesowych adaptowaniu filozofii zrównoważonego rozwoju biznesu, uwzględniającym interesariuszy we wszystkich trzech obszarach wpływu na otoczenie (ekonomicznym, społecznym i środowiskowym).