elektryczna mobilność

Elektryczna mobilność w biznesie - korzyści dla firm

Samochody elektryczne 20 May 2024

W debacie publicznej od lat omawiane są wyzwania i szanse, jakie niesie za sobą elektryczna mobilność w biznesie. Nieco mniej zaangażowania daje się zauważyć przy omawianiu licznych przecież korzyści. A szkoda. Elektryczna mobilność coraz częściej postrzegana jest, jako realna alternatywa oraz obietnica czystszej i lepszej przyszłości. Jakie korzyści dla biznesu niesie za sobą elektryczna mobilność?

Elektryczna mobilność – perspektywy w 2024 roku 

Ostatnia dekada dostarczyła polskim przedsiębiorcom wiele powodów do wprowadzenia istotnych zmian zarówno w sposobach zarządzania, jak i zastosowanych technologii. Jest to widoczne szczególnie w segmencie transportu, który stanowi krwiobieg podmiotów gospodarczych, niezależnie od profilu ich działania.

Z jednej strony kryzys energetyczny, wyczerpywanie się paliw kopalnych, zanieczyszczenie środowiska oraz globalne ocieplenie, z drugiej rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz wymogi stawiane przez rewolucję przemysłową wymuszają wręcz zmianę podejścia do dotychczasowych rozwiązań.

Współczesna technologia umożliwia coraz bardziej efektywne i coraz tańsze metody pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a to prowadzi do wniosku, że należy te sposoby upowszechniać. Co więcej, podmioty idące w tym kierunku wyraźnie znajdują uznanie społeczne, co wpływa pozytywnie na ich odbiór społeczny.

W efekcie tych zmian daje się zauważyć wyraźny trend w kierunku wzrostu zainteresowania inwestycjami w obszary, skupiające się na osiągnięciu zrównoważonego rozwoju przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a także promowanie elektromobilności jako alternatywy dla konwencjonalnych środków transportu. Jest to o tyle łatwiejsze, że w ramach mobilności elektrycznej można wykorzystać zarówno pojazdy zasilane elektrycznie w pełni, jak i konstrukcje hybrydowe.

Oferta dotycząca tego typu maszyn obejmuje coraz więcej kategorii pojazdów, począwszy od samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów, na motocyklach, motorowerach i rowerach kończąc. Ta różnorodność daje obraz wszechstronności i zdolności adaptacyjnych pojazdów elektrycznych do niemal wszystkich potrzeb transportowych.

Elektryczne samochody osobowe 

Auta elektryczne stanowią chyba najbardziej rozpoznawalną grupę pojazdów elektrycznych. Ich rozwój dotyczy nie tylko zwiększania efektywności baterii, a co za tym idzie zasięgu, lecz także innowacji w designie, komforcie oraz integracji z systemami smart city.

Elektryczne samochody dostawcze 

Zyskują popularność w transporcie towarów i logistyce miejskiej. Wpływ na ten stan rzeczy mają niskie koszty eksploatacyjne oraz znikoma emisyjność. Co ważne pojazdy tego typu spotykają się z dużą przychylnością odbiorców towarów i usług.

Elektryczne autobusy 

Trudno sobie wyobrazić transport publiczny bez tego typu autobusów. Miasta inwestując w autobusy elektryczne, przyczyniają się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję gazów cieplarnianych i ograniczenia hałasu. W zamian mogą liczyć na niższe koszty utrzymania floty oraz pozytywny element wpływający na promocję wizerunku aglomeracji.

Elektryczne ciężarówki 

Ciężarówki elektryczne stają się obiektem zainteresowania firm zajmujących się transportem towarowym. Prowadzone obecnie testy zmierzają do zwiększenia zasięgu ciężarówek przy jednoczesnym ograniczeniu masy własnej baterii.

Elektryczna mobilność nie dotyczy wyłącznie pojazdów, To także rozbudowa sieci stacji ładowania, których liczba z roku na rok staje się większa. W kluczowym dla biznesu zwiększeniu wydajności i zasięgu pojazdów elektrycznych ma pomóc rozwój technologii powiązanych z przesyłem oraz magazynowaniem energii.

Elektryczna mobilność dla biznesu 

Jak podaje portal Bergman-Engineering rynek elektromobilności cieszy się bardzo optymistycznymi prognozami, w których szacuje się, że do roku 2040 po drogach całej planety będzie się poruszać ok. 500 mln samochodów elektrycznych, pośród których znakomita większość będzie obsługiwała podmioty gospodarcze. Oczywiście w miarę rosnącej podaży zmianie in plus ulegną też ceny elektryków. Wzrośnie też liczba i jakość ofert promujących zakup, wynajem lub leasing pojazdów zasilanych zieloną energią.

Nie oznacza to, że już dziś nie da się znaleźć ciekawych propozycji obejmujących usługi consultingowe, rozumiane jako analiza, dopasowanie, wybór narzędzi, ofertowanie, a także nadzór nad wdrożeniami związanymi z mobilnością elektryczną.

W obszarze działań wspierających przedsiębiorców w zrozumieniu dostępnych rozwiązań z elektromobilności znaleźć można:

  • Opracowania analiz rynkowych;
  • Opracowania rekomendacji i rozwiązań adekwatnych do potrzeb Klienta;
  • Opracowania planów wdrożenia;
  • Wsparcie powdrożeniowe.

Należy przy tym dodać, że rozwój elektromobilności musi opierać się na zintegrowanym podejściu, uwzględniającym różnorodność pojazdów, dostępną sieć ładowania, zmiany legislacyjne, aspekt ekonomiczny i edukację wpływającą na świadomość społeczną. Jest to koniecznie dla stworzenia zrównoważonych, efektywnych i ekologicznych systemów transportowych.

Jakie jeszcze korzyści dla biznesu niesie za sobą elektryczna mobilność? 

W kontekście nacisków na zrównoważony rozwój w biznesie przedsiębiorcy poszukują nowych rozwiązań, które będą sprzyjały zarówno środowisku, jak i ich wynikom finansowym. Być może taka konkluzja wyda się niektórym zbyt radykalna, lecz trzeba uwzględnić fakt, że funkcjonowanie przedsiębiorstwa musi opierać się na twardych zasadach ekonomii.

Innymi słowy, inwestycja w pojazdy elektryczne niemal zawsze będzie wynikać z rachunku dokonanego na podstawie analizy zysków i strat, przy czym w przypadku elektromobilności korzyści jest znacznie więcej.

Zgodnie z wyliczeniami Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), nabycie pojazdu elektrycznego generuje oszczędności eksploatacyjne rzędu od 13 do nawet 20%. W tym zestawieniu istotną funkcję odgrywały koszty serwisowania, które w przypadku aut elektrycznych są zdecydowanie niższe.

Konstrukcja mechaniczna elektryka jest prostsza od rozwiązań zastosowanych w samochodzie emisyjnym, mniej jest zatem elementów, które mogłyby ulec uszkodzeniu. Odchodzi też konieczność wymiany płynów eksploatacyjnych, mniejsza jest liczba napraw z uwagi na niezawodność samochodów elektrycznych. Te cechy elektryków przekładają się na niższe i rzadsze koszty serwisu, co w znacznym stopniu ułatwia optymalizację kosztów utrzymania całej floty.

Samochody elektryczne pozytywnie wpływają na wizerunek firmy. W odbiorze społecznym podmioty posługujące się flotą pojazdów elektrycznych postrzegane są, jako przedsiębiorstwa nowoczesne i odpowiedzialne. Czynnik ten przyciąga klientów zorientowanych na działania proekologiczne. Dodajmy, że osób wybierających firmy zaangażowane w ochronę środowiska z roku na rok przybywa.

Nie można przy tym pominąć różnych form wsparcia finansowego, które obejmuje nie tylko zakup, lecz także wynajem i leasing aut elektrycznych. Na uwagę zasługują dotacje oraz ulgi podatkowe. W ramach programu „Mój elektryk” można liczyć na dofinansowanie zakupu, leasingu lub wynajmu długoterminowego samochodów elektrycznych, co wpływa znacząco na obniżenie ceny nabycia bądź raty abonamentowej.

W kontekście rozliczeń w ramach podatku VAT i podatku dochodowego auta elektryczne mają tożsamy status jak ich spalinowe odpowiedniki. Dotyczy to odliczeń od podatku naliczonego, kosztów energii niezbędnej do przejazdów, czy wreszcie kosztów wykorzystywania elektryków na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu oraz innej umowy o podobnym charakterze (art. 86a ust. 2 ustawy o VAT). Dokonując odpisów amortyzacyjnych stosujemy odrębne grupowanie i nieco wydłużony okres amortyzacji: 5,5 roku względem 5 lat dla aut spalinowych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej samochodu elektrycznego przekraczającej 225 000 zł nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Co ważne, w przypadku, kiedy samochód elektryczny jest w pełni wykorzystywany na potrzeby podmiotu gospodarczego (złożona informacja VAT-26, prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu), płatnik podatku VAT nabywa prawo do odliczenia 100% sumy podatku naliczonego od wydatku na ładowanie.

Wybór elektrycznej mobilności wprowadza firmę na ścieżkę efektywności, innowacji i odpowiedzialności społecznej. Pozostaje jedynie skorzystać z możliwości wsparcia rozwoju Twojej firmy w erze elektromobilności. Nie daj się wyprzedzić konkurencji!

 

Czytaj dalej Show less