arval connect

URUCHAMIAMY ARVAL CONNECT – PLATFORMĘ TELEMATYCZNĄ, KTÓRA POMOŻE KLIENTOM LEPIEJ KONTROLOWAĆ KOSZTY FLOTY I PRZYSPIESZYĆ TRANSFORMACJĘ ENERGETYCZNĄ

Aktualności digitalowe 1 Apr 2022

Niedobory półprzewodników oraz presja inflacyjna mają obecnie bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firm. Jednocześnie wzrasta znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu, a firmy są coraz bardziej świadome konieczności przyspieszenia transformacji energetycznej. Kontrola kosztów i pozytywne działania w zakresie ochrony środowiska są obecnie na szczycie listy priorytetów w przedsiębiorstwach. Aby wspierać klientów w realizacji tych celów, Arval zmodernizował dotychczasową ofertę usług połączonych (tzw. connected services) Arval Active Link i uruchomił odświeżoną platformę telematyczną pod nazwą Arval Connect.

arval connect widok

Arval od 10 lat inwestuje w telematykę i obecnie w wynajmowanej flocie ma już 400 000 pojazdów podłączonych do sieci. Ambitnym celem firmy, ogłoszonym w strategii Arval Beyond, jest włączenie do sieci 1,5 miliona pojazdów (75% wynajmowanej floty) do końca 2025 roku.

Arval Connect - korzyści dla klientów:

  • optymalizacja całkowitego kosztu posiadania (TCO): na przykład poprzez identyfikację sposobów na zmniejszenie zużycia paliwa (do 16% oszczędności),
  • poprawa bezpieczeństwa i bardziej zrównoważona flota: poprzez zapewnienie spersonalizowanego profilu zachowań kierowców i promowanie bezpieczeństwa na drogach (zmniejszenie liczby wypadków nawet o 25%) z wykorzystaniem szkoleń Arval Driving Academy oraz analizowanie możliwości elektryfikacji floty i zmniejszanie emisji CO2,
  • bardziej wydajni pracownicy: możliwość przydzielania pilnych zadań i optymalizacja czasu spędzanego na prowadzeniu samochodu.

Klienci otrzymują indywidualne wsparcie w trakcie wdrożenia projektu, by proces onboardingu aut i kierowców zakończył się sukcesem.

– W czasach, gdy firmy ściśle monitorują emisję CO2 i flotę, chcemy pomóc klientom w realizacji ich celów poprzez inteligentną mobilność. Arval Connect to narzędzie doradcze w zakresie wynajmu, które umożliwia osiąganie wymiernych korzyści i podejmowanie lepszych decyzji. Oferujemy innowacyjne podejście do promocji bezpiecznej i świadomej ekologicznie jazdy – komentuje Alain van Groenendael, Prezes i Dyrektor Generalny Arval.

System Arval Connect został już wdrożony w 22 krajach, w tym w Polsce.

Mocną stroną Arval Connect jest to, że nasze rozwiązanie jest gotowe do użycia „od ręki”. We flocie składającej się z pojazdów Arval, wszystkie dane o samochodach i umowach są automatycznie pobierane na platformę i uzupełniane o dane telematyczne. Także transakcje z kart paliwowych są automatycznie przesyłane i łączone z aktywnością pojazdu w celu monitorowania zużycia paliwa. Klienci zyskują więc duże wsparcie bez dodatkowego obciążenia pracą administracyjną – mówi Maciej Przyborowski, Connected Cars & Mobility Manager w Arval Service Lease Polska.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Goworek agnieszka.goworek@arval.pl +48 22 45 45 500

O Arval:

Arval specjalizuje się w wynajmie pojazdów z pełną obsługą oraz w nowych rozwiązaniach w zakresie mobilności. Łączna flota leasingowana przez Arval składa się z ponad 1,5 mln pojazdów na całym świecie (grudzień 2021 r.). Każdego dnia ponad 7500 pracowników Arval w 30 krajach oferuje klientom – od dużych międzynarodowych korporacji po mniejsze firmy i indywidualnych klientów detalicznych – elastyczne rozwiązania, które sprawią, że podróże staną się bezproblemowe i będą odbywały się w zrównoważony sposób. Arval jest założycielem i członkiem sojuszu Element-Arval Global Alliance. Jest to najdłużej działający sojusz strategiczny w branży i światowy lider w zarządzaniu flotą, z ponad 3 mln pojazdów w 53 krajach. Firma Arval powstała w 1989 roku i jest w pełni własnością Grupy BNP Paribas. W ramach Grupy, Arval jest częścią pionu Retail Banking & Services.

www.arval.pl

O BNP Paribas:

BNP Paribas jest czołowym bankiem europejskim o zasięgu międzynarodowym. Jest obecny w 65 krajach i zatrudnia około 190 000 pracowników, w tym ponad 145 000 w Europie. Grupa zajmuje kluczowe pozycje w trzech głównych rodzajach działalności: rynki krajowe i międzynarodowe usługi finansowe (ang. Domestic Markets and International Financial Services), gdzie sieci banków detalicznych i usług finansowych obsługuje pion bankowości i usług detalicznych (ang. Retail Banking & Services) oraz bankowość dla przedsiębiorstw i instytucji (ang. Corporate & Institutional Banking), która obsługuje dwie franczyzy: klientów korporacyjnych i inwestorów instytucjonalnych.

Grupa pomaga swoim klientom (osobom fizycznym, stowarzyszeniom społecznym, przedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorstwom, korporacjom oraz klientom instytucjonalnym) w realizacji ich projektów dzięki szerokiemu wachlarzowi rozwiązań: od finansowania, przez inwestycje i oszczędności po ochronę ubezpieczeniową. W Europie Grupa działa na czterech rynkach krajowych (w Belgii, Francji, we Włoszech i w Luksemburgu), a BNP Paribas Personal Finance jest europejskim liderem w kredytach konsumpcyjnych. BNP Paribas rozwija swój zintegrowany model bankowości detalicznej w krajach śródziemnomorskich, w Turcji i w Europie Wschodniej, posiada także szeroką sieć w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W bankowości dla przedsiębiorstw i instytucji oraz działalności w zakresie międzynarodowych usług finansowych BNP Paribas również zajmuje czołowe miejsce w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, i szybko rośnie w krajach Azji i Pacyfiku.

BNP Paribas wdraża kieruje się społeczną odpowiedzialnością biznesu we wszystkich swoich działaniach, co pozwala mu wspierać tworzenie zrównoważonej przyszłości, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrych wyników i stabilności Grupy.

www.bnpparibas.com

Czytaj dalej Show less