Home > Arval Otwiera Nowa Spolke Zalezna W Norwegii

Arval otwiera nową spółkę zależną w Norwegii

Arval otwiera nową spółkę zależną w Norwegii

wtorek, Wrzesień 26, 2017

ARVAL OTWIERA NOWĄ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ W NORWEGII – KRAJU, KTÓRY JEST LIDEREM W MOBILNOŚCI NEUTRALNEJ POD WZGLĘDEM EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

Firma Arval, czołowy dostawca rozwiązań w zakresie leasingu samochodów na świecie,  otwiera spółkę zależną w Norwegii, w pobliżu Oslo. Od listopada 2017 r. wszystkie usługi i innowacje oferowane przez Arval będą dostępne na rynku norweskim, zgodnie ze standardami zapewniającymi wysoką jakość, obowiązującymi w odniesieniu do ponad miliona pojazdów leasingowanych na całym świecie. Arval Norway będzie liderem w obszarze mobilności neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla i ostatecznym krokiem w kierunku zapewnienia pełnej obecności firmy w krajach nordyckich. Wynajem długoterminowy samochodów oferowany przez spółkę będzie dostępny zarówno dla klientów lokalnych, jak i międzynarodowych z całego regionu.

 

2 000 aut Arvala w Norwegii do 2020 r.

Zadaniem nowego oddziału Arval będzie świadczenie wynajmu długoterminowego (Long Term Rental) oraz wszystkich pozostałych usług i innowacji dostępnych w ofercie Arval. Dzięki temu do 2020 r. planowane jest przekroczenie liczby 2 000 pojazdów w samej tylko Norwegii.

Nowy oddział Arval Norway będzie funkcjonował na takiej samej zasadzie, jak pozostałe spółki zależne. Zespoły ds. Obsługi Klientów, czyli wyznaczone grupy specjalistów, będą pełniły dla klientów Arval funkcję ich własnych „mini spółek leasingowych” i będą realizowały wszelkie działania związane z mobilnością (wsparcie pracowników podczas wyboru samochodów oraz ich dostawy, zapewnienie obsługi technicznej pojazdów, serwisu, sezonowej wymiany opon, itd.).

 

Norwegia – lider ograniczania emisji dwutlenku węgla

– Arval ma wzmocnić swoją obecność we wszystkich krajach nordyckich, zarówno w kontekście spełniania bezpośrednich potrzeb klientów, jak i nadchodzących zmian w zakresie rozwiązań i usług neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla– mówi Philippe Bismut, Prezes Zarządu Arval.  – Pod tym względem Arval Norway będzie kluczowym składnikiem aktywów – dodaje.

Norwegia to jeden z ważniejszych rynków dla pojazdów o napędzie elektrycznym. W 2025 r. wprowadzony zostanie tam zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi. W związku z tym flota oferowana klientom przez Arval Norway, w coraz większym stopniu będzie oparta na pojazdach hybrydowych oraz elektrycznych. Dzięki temu firma pozyska szczegółowe dane dot. obsługi oraz serwisowania tego typu pojazdów. Cenne będą także opinie użytkowników, dzięki czemu możliwe będzie wzmocnienie zdolności firmy do elastycznego reagowania na pojawiające się zapotrzebowanie na wynajem samochodów z tego typu napędami.

– Znaczenie redukcji śladu węglowego własnej floty osiągnęło bezprecedensowy poziom – stwierdza Philippe Bismut. – Będziemy opierać się na pionierskim środowisku biznesowym w Norwegii, aby wciąż wprowadzać innowacje i wspierać naszych klientów w realizacji ekologicznych planów w przyszłości – dodaje Prezes.

  

Oferta Arval Norway

Od listopada 2017 r. przedsiębiorstwa z Norwegii oraz krajów ościennych uzyskają dostęp do wszystkich usług flotowych Arval, takich jak: 

Arval Active Link: Rozwiązanie teleinformatyczne, które pozwala obniżać koszty użytkowania floty, jak i również zwiększyć mobilność oraz bezpieczeństwo pracowników. Spółki korzystające z usług Arval Norway będą w najlepszy możliwy sposób korzystać ze swoich pojazdów, a także będą dysponować danymi, dzięki którym ich kierowcy będą mogli poprawiać swoje zachowania podczas jazdy.

Arval Outsourcing Solutions: Usługa polegająca na tym, że klient całkowicie przenosi zarządzanie flotą na Arval, dzięki czemu może przenieść więcej zasobów na podstawową działalność biznesową.

Spółki, które są zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak np. car-sharing, czyli wspólne korzystanie z samochodów, uzyskają dostęp do innowacyjnych nowych rozwiązań w zakresie mobilności. Dzięki temu obniżą koszty obsługi floty oraz przyczyną się do ograniczenia CO2.

O Arval

Firma Arval powstała w 1989 roku i jest w pełni własnością BNP Paribas. Arval specjalizuje się w pełnoobsługowym leasingu pojazdów. Arval oferuje swoim klientom – dużym przedsiębiorstwom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorcom oraz wolnym zawodom – dopasowane do nich rozwiązania optymalizujące przemieszczanie się pracowników i outsourcing ryzyka związanego z zarządzaniem flotą. Specjalistyczne doradztwo oraz jakość obsługi, które stanowią podstawę obietnicy Arval wobec klientów, zapewnia ponad 6 400 pracowników w 29 krajach. Łączna flota leasingowana przez Arval składa się z 1 028 142 pojazdów na całym świecie (grudzień 2016 r.). Sojusz Element-Arval Global Alliance to najdłużej działający sojusz strategiczny w branży i światowy lider w zarządzaniu flotą ponad 3 mln pojazdów w 50 krajach. W ramach organizacyjnych BNP Paribas, Arval prowadzi działalność w pionie podstawowej bankowości detalicznej.

www.arval.com

 

O BNP Paribas

BNP Paribas jest czołowym bankiem europejskim o zasięgu międzynarodowym. Jest obecny w 74 krajach i zatrudnia ponad 192 000 pracowników, w tym ponad 146 000 w Europie. Grupa zajmuje kluczowe pozycje w trzech głównych rodzajach działalności: rynki krajowe i międzynarodowe usługi finansowe (ang. Domestic Markets and International Financial Services), gdzie sieci banków detalicznych i usług finansowych obsługuje pion bankowości i usług detalicznych (ang. Retail Banking & Services) oraz bankowość dla przedsiębiorstw i instytucji (ang. Corporate & Institutional Banking), która obsługuje dwie franszyzy: klientów korporacyjnych i inwestorów instytucjonalnych. Grupa pomaga wszystkim swoim klientom (osobom fizycznym, stowarzyszeniom społecznym, przedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorstwom, korporacjom oraz klientom instytucjonalnym) w realizacji ich projektów dzięki szerokiemu wachlarzowi rozwiązań: od finansowania przez inwestycje i oszczędności po ochronę ubezpieczeniową. W Europie Grupa działa na czterech rynkach krajowych (w Belgii, Francji, we Włoszech i w Luksemburgu), a BNP Paribas Personal Finance jest europejskim liderem w kredytach konsumpcyjnych. BNP Paribas rozwija swój zintegrowany model bankowości detalicznej w krajach śródziemnomorskich, w Turcji i w Europie Wschodniej, posiada także szeroką sieć w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W bankowości dla przedsiębiorstw i instytucji oraz działalności w zakresie międzynarodowych usług finansowych BNP Paribas również zajmuje czołowe miejsce w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej i szybko rośnie w krajach Azji i Pacyfiku.

www.bnpparibas.com

Press contact

Kontakt prasowy

Informacje dla mediów:
Telefon 
+48 22 45 45 500