Home > International Partners > Polityka flotowa

Polityka flotowa

Polityka flotowa w odpowiedzi na potrzeby firmy

Arval stawia sobie za cel pełne zrozumienie potrzeb każdego Klienta i nawiązanie długoterminowej, owocnej współpracy. Kluczowe dla istnienia takich trwałych relacji jest wydajne zarządzanie flotą samochodową bazujące na konkretnej polityce firmy dotyczące

Idealnie dopasowana polityka flotowa

Aby określić, jaka polityka dotycząca floty samochodowej najlepiej odpowiada potrzebom Klienta, Arval korzysta z czterech kluczowych wskaźników: analizowane są parametry techniczne i finansowe, a następnie uwzględniany jest wpływ elementów HR (human resources) i CSR (corporate social responsibility). Gwarantujemy wybór pojazdów dostosowanych do wymagań Klienta oraz najlepsze dostępne oferty finansowania oraz usług. Gwarantujemy także przestrzeganie ustaleń budżetowych w trakcie realizacji zadań.

Arval ma również na uwadze motywację pracowników Klienta oraz uwzględnia politykę floty samochodowej, która ma być bezpieczna i przyjazna środowisku.

 

Korzyści dla Klientów i kierowców

Spójna i dobrze przemyślana polityka flotowa zapewnia optymalne wykorzystanie pojazdów przez użytkowników, pomaga Klientom ustabilizować i przewidywać koszty, a także zmniejsza ryzyko związane z kwestiami prawnymi, zdrowotnymi, społecznymi oraz bezpieczeństwa.

Kierowcy są świadomi swoich praw i obowiązków, znają klarowne zasady polityki flotowej, co przekłada się na ich większą motywację.

Polityka flotowa uwzględniająca priorytety Klienta to fundament.

Arval zarządza, Klient zachowuje kontrolę

Arval umożliwia Klientowi dostęp do całej floty samochodów, odciążając go jednocześnie w realizacji codziennych, absorbujących działań administracyjnych i finansowych związanych z zarządzaniem pojazdami.

Wybierając Arval, Klient oszczędza czas i pieniądze. Dlaczego? Ponieważ to Arval monitoruje zarządzanie kierowcami każdego dnia, przy zachowaniu przez Klienta pełnej kontroli nad flotą.

Wprowadzamy wszystkie umowy podpisane z Klientem do naszego systemu operacyjnego dzięki czemu możemy wspierać kierowców na każdym kroku. Jeśli samochód ulegnie wypadkowi lub potrzebny jest serwis pojazdu czy pomoc mechanika samochodowego komunikacja przebiega bezpośrednio pomiędzy użytkownikiem pojazdu a Arvalem. Jednocześnie, jak potwierdzają zadowoleni Klienci, Arval zachowuje całkowitą bezstronność w trakcie realizacji działań, również w przypadku wyboru wynajmowanego samochodu. To Klient bowiem decyduje, które obszary chce nadzorować, a realizację których zadań woli przekazać.

Arval, rozpoczynając współpracę z Klientem, dostarcza najważniejszym działom w firmie Klienta szczegółowych informacji – o kierowcach i ich zaangażowaniu, pojazdach, kwestiach podatkowych czy związanych z umową. Upewniamy się też czy kierowcy przestrzegają polityki firmy dotyczącej zarządzania flotą samochodową – korzystają z odpowiednich rodzajów pojazdów i paliw, a także, w przypadku konieczności naprawy, dostarczają samochód w odpowiednim stanie.