Home > Modyfikacje Kontraktu

Modyfikacje kontraktu

Modyfikacje kontraktu

Modyfikacja   kontraktu   jest   zmianą   miesięcznej   opłaty   z   tytułu   czynszu  przeszacowanej  w  oparciu  o  zmianę  parametrów  takich  jak  roczny  przebieg  i  długość  trwania  kontraktu.

 

Arval  na  podstawie  informacji  na  temat  rzeczywistych  oraz  zakontraktowanych  przebiegów  pojazdów rekomenduje    swoim    Klientom    przeprowadzenie    modyfikacji    kontraktu. Arval   nie   rekomenduje   modyfikowania   kontraktów   krótszych   niż   6   miesięcy   (zbyt   krótki   okres   na wyciągniecie   wniosków   o   realnym   przebiegu),   których   pozostały   termin   do   zakończenia   umowy   nie przekracza 6 miesięcy lub różnica przebiegu zakontraktowanego i rzeczywistego wynosi mniej niż 15%. W zależności od wyniku analizy Arval może zaproponować modyfikację przebiegu, okresu użytkowania lub obydwu parametrów. W   zależności  od   sposobu modyfikowania parametru miesięczna kwota czynszu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu

 

 Przykład:

 

Modyfikacja odnosi się  wyłącznie  do przyszłości. Oznacza to, że stawki oraz warunki (przebieg, okres) zostaną zmienione od następnego miesiąca po dacie wprowadzenia modyfikacji. Różnica między przebiegiem zafakturowanym, a rzeczywistym do dnia wprowadzenia modyfikacji zostanie rozliczona za pomocą stawek „+km”, „-km”. Jeżeli, Klient przejechał więcej kilometrów niż wynikało to z kontraktu zapłaci na rzecz Arval opłatę równą różnicy między przebiegiem  rzeczywistym, a kontraktowym pomnożoną  przez stawkę  „+km”. Jeżeli, Klient przejechał mniej kilometrów niż wynikało to z kontraktu Arval zapłaci na rzecz Klienta opłatę równą różnicy między przebiegiem kontraktowym, a rzeczywistym pomnożoną przez stawkę „-km”.