Home > ZWROT POJAZDU

ZWROT POJAZDU

Szanowny kierowco!

Dobiega końca okres wynajmu Twojego  pojazdu.

Jeżeli chciałbyś go odkupić, prześlij zapytanie o wycenę na adres uzywane@arval.pl podając numer rejestracyjny i aktualny przebieg pojazdu.

Poniżej krótko opisujemy procedurę zwrotu pojazdu.

 

Przed zwrotem:

Upewnij się, że wszystkie szkody zgłoszone do ubezpieczyciela zostały naprawione,  a pojazd posiada ważne badanie techniczne.

Zapoznaj się z Przewodnikiem Zwrotu Pojazdu, który otrzymałeś odbierając pojazd. Przewodnik określa, które uszkodzenia są akceptowalne, a które powinny zostać naprawione przed zwrotem. Przypominamy, że na zgłoszenie szkody z polisy ubezpieczeniowej masz 7 dni od daty jej wystąpienia.

 

Przygotowanie pojazdu do zwrotu

W celu zwrotu pojazdu, pamiętaj o przesłaniu informacji do swojego opiekuna wraz z preferowanym terminem oraz adresem miejsca zwrotu. Zadbaj, żeby samochód został odpowiednio przygotowany, a w szczególności aby:

  • nadwozie było czyste i suche,
  • wnętrze pojazdu było wysprzątane,
  • wszystkie Twoje rzeczy osobiste oraz dokumenty zawierające Twoje dane osobowe itp. były usunięte,
  • wszystkie zamontowane przez Ciebie dodatkowe elementy wyposażenia zostały usunięte

 

Przygotuj:

  • wszystkie dokumenty pojazdu (książka serwisowa, dowód rejestracyjny, instrukcja obsługi pojazdu),
  • drugi komplet kluczy.

 

Jak wygląda zwrot pojazdu?

Pojazd odbierze pracownik firmy logistycznej. Jego zadaniem jest sporządzenie protokołu zwrotu pojazdu, w którym wskaże wszystkie widoczne uszkodzenia wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Protokół ten jest dokumentem potwierdzającym zakończenie kontraktu i wskazuje moment, w którym firma logistyczna przejmuje pełną odpowiedzialność za odebrany pojazd.

Zwrot pojazdu powinien odbyć się na zewnątrz, przy złej pogodzie dopuszczalny jest zwrot w dobrze oświetlonym miejscu. Brudny lub mokry samochód, podobnie jak oględziny w ciemnym miejscu uniemożliwiające rzetelną ocenę stanu auta i mogą oznaczać dodatkowe obciążenia, gdyż wtedy – na mocy umowy – najemca bierze na siebie odpowiedzialność także za ewentualne szkody powstałe w transporcie auta na parking Arval.

Po zakończeniu oględzin zapoznaj się z protokołem na mobilnym urządzeniu. Po jego podpisaniu będzie on automatycznie wysyłany w formie maila na wskazany adres, jako potwierdzenie zwrotu pojazdu do Arval.

Następnie pojazd transportowany jest do centrum logistycznego, gdzie niezależny rzeczoznawca dokonuje szczegółowej inspekcji. Rzeczoznawca, na podstawie Przewodnika Zwrotu Pojazdu klasyfikuje wszystkie nienaprawione uszkodzenia i ocenia, czy są normatywne czy też obniżają wartość pojazdu (uszkodzenia ponadnormatywne). Kalkuluje także wysokość obciążenia, biorąc pod uwagę koszt naprawy uszkodzeń skorygowany według wskazań tabeli amortyzacyjnej. Szczegółowy raport z ekspertyzy, wraz z dokładnymi zdjęciami stanu pojazdu i kalkulacjami ewentualnych obciążeń zostanie przesłany do Ciebie. Masz prawo zgłosić swoje zastrzeżenia w ciągu 3 dni od otrzymania materiałów z ekspertyzy.

PRZEWODNIK ZWROTU POJAZDU