Barometr Flotowy

Barometr flotowy 2021

Barometr 2021
Barometr flotowy 2021
Badanie przeprowadzone w bardzo niezwykłym roku, naznaczonym skutkami pandemii COVID-19 pokazuje, że trudne warunki skłoniły firmy do szukania alternatywnych wobec tradycyjnego auta służbowego form mobilności. Już 62% ankietowanych firm korzysta z takich rozwiązań.
Barometr 2021