• POZYTYWNY WPŁYW INWESTYCJI I FINANSOWANIA

  arval polityka

  Zwiększamy efektywność kosztową klientów poprzez optymalizację zarządzania flotą dzięki innowacyjnym, zrównoważonym rozwiązaniom. Zapewniamy płynne i bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowej w celu uzyskania kompleksowego przeglądu kosztów ich flot, rozliczając koszty bezpośrednie, pośrednie i ukryte w przejrzysty sposób. Umożliwia to klientom lepsze planowanie strategiczne i podejmowanie lepszych decyzji w perspektywie długoterminowej.

 • ZAPEWNIENIE NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW

  W Arval jednym z naszych strategicznych priorytetów jest zapewnienie zadowolenia klientów poprzez ciągłe zapewnianie doskonałej jakości usług. Każdego roku oceniamy postrzeganie naszych klientów za pomocą ankiety Net Promoter Score (NPS). Polega na słuchaniu klientów przez cały czas ich relacji z Arval, co pozwala nam wdrażać niezbędne działania naprawcze w celu ciągłego doskonalenia ich doświadczenia. Mierzymy poziom zadowolenia zarówno na poziomie klienta, jak i kierowcy. Ostatnie wyniki są bardzo pozytywne, pomagając nam skoncentrować naszą strategię i podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej pod względem zadowolenia klientów. Na ten cel składa się również działanie w ramach wyznaczonych standardów ISO.

 • POLITYKA ODPOWIEDZIALNEJ SPRZEDAŻY

  gospodarcza We wszystkich naszych kontaktach z dostawcami CSR nie podlega negocjacjom. Odpowiedzialne i etyczne postępowanie uwzględniamy w naszych umowach z dostawcami, normach zamówień i zapytaniach ofertowych, a zaangażowanie w CSR jest częścią oceny dostawcy.

  • Zapewnienie odpowiedzialnych zamówień. W celu zapewnienia odpowiedzialnego pozyskiwania, Arval jako spółka zależna BNP Paribas, przyjęła Kartę Zrównoważonego Pozyskiwania. Dostawca zobowiązuje się umownie do przestrzegania Karty Zrównoważonego Pozyskiwania, która określa wspólne zobowiązania dotyczące przejrzystości, etyki biznesowej, praw człowieka i środowiska. Obejmuje szeroki zakres obowiązków, w tym walkę z wszelkimi formami korupcji, zgodność z wymogami ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz pełne poszanowanie warunków pracy i wynagrodzeń dla wszystkich.
    
  • Wszyscy potencjalni klienci i Partnerzy dodatkowo obok analizy kredytowej w procesie ubiegania się o produkt wynajmu długoterminowego przechodzą skomplikowaną procedurę KYC „Know Your Clients”. Jej celem jest wyeliminowanie ryzyk w zakresie wszelkich form korupcji, wymogów ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz pełne poszanowanie praw człowieka. Od tego roku zaczyna działać również procedura dla dostawców i podwykonawców nie związanych z branżą (np. agencja PR).
    
  • Wiele środków etycznego biznesu. W maju 2016 r. Grupa BNP Paribas opublikowała nowy kodeks postępowania, zaktualizowany w 2018 r., aby uwzględnić addendum na temat walki z korupcją. Kodeks postępowania jest dostępny dla wszystkich i jest obowiązkowym przedmiotem szkolenia wszystkich pracowników Arval.
 • Odpowiedzialne produkty i usługi

  .

  Odpowiedzialne produkty i usługi
  Wierzymy w promowanie i ułatwianie zoptymalizowanych rozwiązań mobilnych dla wszystkich. Wspieramy klientów w definiowaniu strategii mobilności w najszerszym znaczeniu, łącząc dedykowane i wspólne pojazdy z carpoolingiem, współdzieleniem rowerów i innymi rozwiązaniami w celu dostarczenia oferty multimodalnej. Ponadto dajemy przykład, proaktywnie stosując własne podejście do naszej mobilności wewnętrznej. Dostarczamy narzędzia cyfrowe zarówno klientom, jak i kierowcom. Dostosowując narzędzia, umożliwiamy menedżerom floty podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

  Pobierz ofertę Arval wspierająca standardy ESG

 • Certyfikat ISO 9001

    zobacz certyfikat przycisk

DLACZEGO ARVAL?

WARTO NAM ZAUFAĆ

Arval to potęga 30-letniego doświadczenia w leasingu.

JESTEŚMY PARTNEREM

Nasz zespół ekspertów wskaże najlepsze rozwiązania.

MOŻNA NA NAS POLEGAĆ

Jesteśmy zawsze, kiedy nas potrzebujesz – wirtualnie lub osobiście.

PO PROSTU JEDŹ

Z nami proces obsługi pojazdu jest dużo łatwiejszy.